logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

„ RAZEM działajmy na rzecz czystego powietrza”

    z dnia: 2017-11-20
Wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma inwestuje w ekologię. Od 2008 roku wprowadzono na terenie gminy Poczesna Program Ograniczenia Niskiej Emisji, który skutkował wymianą tradycyjnych kotłów na ekologiczne. W 2008 r. i 2009r. był realizowany Program Ograniczenia Niskiej Emisji poprzez dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymiany kotłów na kotły ekologiczne (gazowe, na eko - groszek, olejowe, elektryczne) w indywidualnych budynkach. W 2009r.  skorzystało z tego programu 46 osób.  
Od 1 stycznia 2010r. zostały zlikwidowane Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z powyższym program Ograniczenia Niskiej Emisji był czasowo wstrzymany do czasu zmian legislacyjnych. Gospodarstwa domowe zmieniające ogrzewanie w 2010r. również mogły skorzystać z udzielenia dofinansowania.
    Od 2011r. było udzielane dofinansowanie do inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne ze środków budżetu Gminy Poczesna (zasady udzielania dotacji celowych zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 78/IX/11 z dnia 16.06.2011r.). Dofinansowaniu podlegał zakup urządzeń grzewczych, w tym kotłów grzewczych proekologicznych opalanych paliwem gazowym, olejowym, węglem, drewnem oraz  innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną, a także zakup urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej.
W 2011r.  skorzystało z tego programu 55 osób.
W 2012r. skorzystało z dotacji 65 osób, na łączną kwotę 97 500zł.
W 2013r.  udzielono dotacji 63 osobom, na łączną kwotę 94 500zł.
W 2014r. udzielono dotacji 42 osobom, na łączną kwotę 62 000 zł.
W 2015r. udzielono dotacji 71 osobom, na łączną kwotę 84 500 zł.
W 2016r. udzielono dotacji 63 osobom, na łączną kwotę 77 500 zł.
W 2017r. o udzielenie dotacji wystąpiło 66 osób, szacuje się iż na ten cel wydatkowane zostanie  ok. 80 000 zł.
Od 2009 r. z dofinansowania do inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne skorzystało ok. 445 gospodarstw domowych. Po zweryfikowaniu wszystkich wniosków i zamknięciu okresu rozliczeniowego, poznamy aktualną liczbę gospodarstw, które otrzymały dofinansowanie.
W gminie Poczesna wszystkie osoby zainteresowane wymianą kotłów na kotły ekologiczne uzyskują dofinansowanie, nie ma limitów finansowych na ten cel. Mieszkańcy gminy Poczesna coraz częściej inwestują w zakup kolektorów słonecznych, w celu zminimalizowania kosztów związanych z ogrzewaniem wody.
W 2013r. udzielono dotacji na zakup kolektorów 14 osobom na łączną kwotę  21 000 zł.
W 2014r. udzielono dotacji na zakup kolektorów 2 osobom na łączną kwotę  3 000 zł.
W 2015r. udzielono dotacji na zakup kolektorów 3 osobom na łączną kwotę  4 500 zł.
    Od 1 września bieżącego roku na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw. "uchwała antysmogowa". "Uchwała antysmogowa", która już obowiązuje, dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim.
Zgodnie z nowymi przepisami od tego czasu w piecach nie można spalać węgla brunatnego, mułów            i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc. Wszyscy, którzy nie zastosują się do powyższych ograniczeń będą musieli się liczyć z sankcjami w postaci grzywny. Uchwała dopuszcza użytkowanie kotła minimum klasy 5 docelowo we wszystkich instalacjach użytkowanych w gospodarstwach indywidualnych, co wynika z faktu bardzo złej jakości powietrza     w woj. śląskim.
Kotły klasy 5 muszą spełniać  następujące parametry: sprawność energetyczna urządzenia nie niższa niż 87%, w zakresie 100 % mocy nominalnej, stężenie tlenku węgla CO poniżej 700 mg/m3, emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 30 mg/m³ , stężenie pyłu poniżej 60 mg/m3.
Wszystkie kotły pozaklasowe  tzw. kopciuchy powinny być wymienione w zależności od daty ich produkcji. Jeżeli kocioł ma powyżej 10 lat należy go wymienić do końca 2021 roku, jeżeli kocioł ma 5 -10 lat wymiana powinna nastąpić do końca 2023 roku, w przypadku kotła w wieku poniżej 5 lat wymiana musi nastąpić do końca 2025 roku.
Posiadane w budynkach kotły 3 lub 4 klasy można użytkować do końca 2027 roku.
Często zdarza się, że właściciele domów jednorodzinnych wykorzystują śmieci do ogrzewania swojego domu. Łączy się to z emisją często trujących pyłów i gazów. Nie tylko są one wdychane przez ludzi i zwierzęta, ale dodatkowo osiadają na pobliskich roślinach i glebie, przez co wracają do nas m.in. w warzywach spożywanych z własnego, przydomowego ogródka.
Palenie „śmieci” jest bardzo szkodliwe dla środowiska, gdyż wydzielają się szkodliwe substancje np. tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór, PCB, pyły które mogą wywołać choroby nowotworowe. Niektóre osoby /szczególnie alergicy/ mogą bezpośrednio odczuwać szkodliwość wdychanego zanieczyszczonego powietrza. Należy zrozumieć też, że szczególnie podatne na choroby są zwłaszcza dzieci. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji kominowej i pożaru Twojego domu oraz zatrucia tlenkiem węgla.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakazane jest palenie odpadów zarówno komunalnych jak też przemysłowych poza instalacjami do tego przeznaczonymi. Tak więc nie wolno palić odpadów w piecu domowym jak też w ognisku, gdyż temperatura spalania jest zbyt niska aby skutecznie zredukować szkodliwe związki. Dopuszczalne jest palenie odpadów papierowych, tektur, kartonów pod warunkiem, że nie są pokryte farbami lub lakierami.
    Zwracamy uwagę, że poza wszystkimi odpadami zakazane jest bezwzględnie spalanie m.in. plastików, gumy, tworzyw sztucznych i tworzyw podobnych. Zakazane jest również palenie odpadów wykonanych z przetworzonego drewna /płyty wiórowe, paździerzowe, klejonki itp./,  jak też drewna pokrytego farbami olejowymi lub lakierami. Szczególnie szkodliwe jest palenie opon.
Aby nastąpiła trwała poprawa musimy zaprzestać spalać  paliwa kopalne i przestawić naszą energetykę i transport na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.           
Spalanie węgla i drewna w domowych piecach powoduje zapylenie (zanieczyszczenie) powietrza, co negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że paląc w starych piecach niskiej jakości paliwami (muł węglowy czy tani, nieekologiczny miał), przyczyniają się do pogarszania się powietrza. A już zupełnie niezrozumiałe jest palenie śmieci, plastikowych butelek, gumowych opon, zadrukowanych pudełek i gazet.
    Nowoczesne piece emitują aż dziesięć razy mniej szkodliwego dymu, niż stare piece, zwane „kopciuchami”. Piece można wymieniać korzystając z gminnego dofinansowania  kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
 Gmina Poczesna proponuje dofinansowanie do wymiany ogrzewania  z węglowego na  bardziej ekologiczne: ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie paliwem stałym węglowym i przy użyciu drewna , pelletu (tylko kotły 5 klasy), ogrzewanie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej (kolektor słoneczny, panele fotowoltaiczne).
    Smog negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Substancje w nim zawarte wywołują m.in. alergię, zapalenie oskrzeli, choroby układu krwionośnego, bóle głowy, problemy z pamięcią, stany niepokoju, rozdrażnienia, a czasem nawet depresję, astmę i wiele innych przykrych  chorób. Oddychając smogiem, każdy z nas, choć tego nie chce, wdycha szkodliwe pyły, a one przez układ oddechowy przedostają się do układu krwionośnego i docierają do najważniejszych organów  ludzkiego ciała, na przykład płuc czy mózgu, atakując je i wpływając negatywnie na samopoczucie i zdrowie.  Oprócz pyłów PM10, PM2,5 i PMI, smog przenosi jeszcze inne, równie szkodliwe substancje, w tym benzo(a)piren, czyli rakotwórczy związek chemiczny.  
Niestety, w niektórych rejonach naszego kraju stężenie benzo(a)pirenu jest tak ogromne, że przekracza kilkunastokrotnie wszelkie dopuszczalne normy. Efekt wdychania jest wtedy podobny do tego, jakby każdy z nas palił papierosy. 
Na przykład w jednym z miast w woj. małopolskim  każde dziecko i dorosły wdycha ilość benzo(a)pirenu równą wypaleniu w ciągu roku 2543 papierosów, co daje 212 miesięcznie, a dziennie około 7 papierosów. Wszyscy mieszkający na terenie, na którym występuje smog, są więc biernymi palaczami papierosów, czyli choć tego nie chcą, wdychają zawarty w smogu benzo(a)piren.
Apeluje się do mieszkańców Gminy Poczesna, aby dostosowali się do obowiązujących przepisów.
Dlatego RAZEM działajmy na rzecz czystego powietrza.

Materiały informacyjno-edukacyjne - można się z nimi zapoznać na stronie internetowej: http://powietrze.slaskie.pl.