logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

II Sesja Rady Gminy Poczesna Zaprzysiężenie Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy

    z dnia: 2010-12-07
Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Na wstępie mojego przemówienia pragnę serdecznie podziękować za okazane zaufanie. Dziękuję wyborcom, którzy głosowali na mnie i zdecydowali w większości o wynikach tych wyborów. Dzięki Państwa zaufaniu mogę w drugiej kadencji kontynuować rozpoczęte w grudniu 2006 roku prace, których celem jest poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jest to dla mnie zaszczyt, że dzięki Państwa głosom wybory mogły zakończyć się już w pierwszej turze.
II Sesja Rady Gminy Poczesna Zaprzysiężenie Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa UjmyII Sesja Rady Gminy Poczesna Zaprzysiężenie Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy
Dziękuję tym radnym oraz koleżankom i kolegom, którzy poparli moją kandydaturę osobiście i aktywnie włączyli się w przebieg kampanii wyborczej. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach i przyczynili się do tak wysokiej frekwencji. To daje duży mandat społeczny.
Wszystkim tym, którzy mi zaufali obiecuję, że nie zawiodę.
Pragnę również zauważyć, że efektem tej kampanii wyborczej jest wyraźnie zwiększona aktywność społeczna.
Poznałem w tym czasie wiele wartościowych osób, które zamierzają włączyć
się podczas tej kadencji do działań samorządu lokalnego.
Podtrzymuję wypowiadane wielokrotnie zaproszenie do współpracy dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jestem otwarty na wszelkie nowe pomysły, które mogą przyczynić się do poprawienia poziomu naszego życia,
jak i zmiany wizerunku gminy Poczesna.
Jest wiele spraw, które były rozpoznawane i omawiane podczas spotkań
z wyborcami, a które wymagają dalszych energicznych działań.
  Są to:
 • Infrastruktura:
  • będę kontynuował kompleksową budowę kanalizacji sanitarnej ze skutecznym wykorzystaniem środków unijnych,
  • będę realizował w dalszym ciągu budowę dróg, chodników na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • rozpoczęta procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zatwierdzona, a tym samym stworzone zostaną warunki aby uzbroić nowe tereny pod zabudowę,
  • będę wspierał lokalną przedsiębiorczość, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy.
 • Ochrona środowiska:
  • będę stał na straży, razem z mieszkańcami i organizacjami społecznymi, ekologicznymi istniejącymi na terenie gminy aby maksymalnie ograniczyć uciążliwość funkcjonowania wysypiska,
  • będę kontynuował prace w sprawie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów zalewowych gminy w porozumieniu z instytucjami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiany stan techniczny rzeki Warty.
 • Zdrowie i opieka społeczna:
  • będę realizował rozpoczęty program modernizacji placówek służby zdrowia,
  • pamiętam o rodzinach mniej zamożnych i poszkodowanych przez los, będę otaczał ich troskliwą opieką oraz zapewnię pomoc w kształceniu zdolnej młodzieży z tych rodzin.
 • Oświata i kultura:
  • dokończę budowę Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Poczesnej,
  • zadbam o wykonanie remontów i wyposażenie placówek oświatowych w niezbędne pomoce dydaktyczne,
  • pamiętam o konieczności stworzenia w naszej gminie atrakcyjnej oferty masowego wypoczynku, w tym turystyki rowerowej i pieszej.
Ponadto:
 • wspieram i będę wspierał funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • będę kontynuował współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz innymi zespołami i stowarzyszeniami,
 • zadbam o stworzenie godnych warunków dla rozwoju sportu, Klubów Sportowych oraz Ligi Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
 • zrobię wszystko, aby poprawić ład, porządek i bezpieczeństwo na drogach, osiedlach, w sołectwach.

 • Wierzę, że razem możemy zrobić jeszcze więcej dla Gminy Poczesna.
  Zrównoważony rozwój to nowa jakość i wizerunek Gminy Poczesna. Do chwili obecnej:
  Rozwój gminy przebiega w sposób wielokierunkowy, widoczny w każdym sołectwie i ma charakter ciągły.
  • jesteśmy w czołówce gmin w kraju pod względem pozyskiwania środków zewnętrznych,
  • W 2006 roku budżet gminy wynosił 19 min zł. - obecnie został potrojony dzięki pozyskiwanym funduszom unijnym,
  • 52% z budżetu gminy przeznaczamy na inwestycje,
  • Gmina Poczesna - to przyjazna gmina - trzykrotnie kapituła konkursowa w Warszawie uhonorowała naszą gminę certyfikatem gminy Fair Play w 2008, 2009 i 2010 roku.


  Wysoka Rado!
  Szanowni Państwo.
  Dotychczasowa współpraca z Sołtysami, Zarządem Osiedla, Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej; Klubami Sportowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami z całym społeczeństwem Gminy Poczesna jest bardzo dobra
  i niech tak pozostanie.
  Wiem ile jest zamierzeń, planów i potrzeb w poszczególnych sołectwach. Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby dokończyć i rozliczyć wszystkie inwestycje.
  Przekonany jestem, że dalej, razem będziemy realizować wspólną strategię rozwoju naszej gminy.
  Wysoka Rado!
  Szanowni Państwo.
  Wierzę, że zapał twórczy nie opuści zarówno mnie, nowych radnych, jak
  i Państwa, którzy oczekujecie zmian i nowego sposobu współpracy w ramach samorządu.
  Samorząd bowiem tworzymy my wszyscy - mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny od naszej aktywności i zorganizowania zależy w dużej mierze nasza przyszłość.
  Życzę nowej Radzie, organizacjom społecznym oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy - pomyślności w dobrym działaniu.
  Dziękuję za uwagę.