logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Informacja...

    z dnia: 2018-01-30
...o sesji Rady Gminy.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

na dzień 12 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna

XXXIII Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.

 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.

 8. Informacja o realizacji na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poczesna dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

 11. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku

 12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Częstochowy z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Poczesna, które stały się własnością Powiatu Częstochowskiego z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowych.

 17. Wnioski i zapytania radnych.

 18. Wolne wnioski i informacje.

 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 20. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym proszę
o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia. 


Czytaj dalej >> BIP