logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Informacja o sesji

    z dnia: 2020-02-14
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) z w o ł u j ę na dzień 27 lutego 2020 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 31 Urzędu Gminy Poczesna XIV Sesję Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. Informacja o planie działań na rok 2020.

 7. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

 8. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna w roku szkolnym 2019/2020.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna” na 2020 r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; Działania 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałania 9.2.4.Rozwój usług społecznych- wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 18. Wolne wnioski.

 19. Odpowiedzi na wnioski.

 20. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Iwona Choła
 

zam. an