logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Informacja o Sesji Rady Gminy

    z dnia: 2019-10-10
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) z w o ł u j ę na dzień 24 października 2019 roku (czwartek) o godz 14.30 w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna
XI Sesję Rady Gminy Poczesna
z następującym porządkiem obrad:            
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna                          z dnia  21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości                         w 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 24/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na  rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 128/XVII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
 17. Wolne wnioski.
 18. Odpowiedzi na wnioski.
 19. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                                                         Przewodnicząca Rady
 
                                                                                                                Iwona Choła

zamieściła: an