logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Informacja o Sesji Rady Gminy Poczesna

    z dnia: 2019-05-28
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 10 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz 800 w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna VI Sesję Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Informacja o organizacji roku szkolnego 2019/2020.
 7. Sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
 8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
 9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta, debata.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania.
 11.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 12. Odczytanie 2 opinii RIO:
- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.
 1. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia   21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na  ławników.
 9. Wolne wnioski.
 10. Odpowiedzi na wnioski.
 11. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                                                                         Przewodnicząca Rady
                                                                                                                Iwona Choła