logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Na 100 – lecie urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka

    z dnia: 2020-04-27
Zapraszamy do udziału w konkursach: literackim, plastycznym oraz komputerowym organizowanych z związku przypadającą w 2020 roku setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Pragniemy aby były one inspiracją do pogłębienia wiedzy na temat życia i działalności Papieża Polaka.


KONKURS KOMPUTEROWY - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA DLA KLASY VII - VIII SP
Tematy: 1. Szlakiem Jana Pawła II w Tatrach. 2. Oddanie się Matce Bożej przez Jana Pawła II. 3. Sportowe pasje Jana Pawła II.
 
Organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne.  Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać prezentację multimedialną opracowaną w programie Microsoft Power Point ( *.ppt, *.pptx) lub Libre Office Impress (*.odp).
 
RYSUNEK W PROGRAMIE PAINT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – KLASY IV-VI
Tematy: 1. Jan Paweł II i Tatry.  2. Oddanie się Matce Bożej przez Jana Pawła II. 3. Sportowe pasje Jana Pawła II.
 
Organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać rysunek w programie Microsoft Paint  (lub jego linuksowym odpowiednikiem np. Kolour Paint, Gnu Paint) zapisany w formacie *.bmp lub *.jpg na płycie CD lub DVD. Rysunek może być kolorowy lub w odcieniach szarości. Ponadto należy wysłać wydruk rysunku w formacie A4. Jeżeli rysunek jest kolorowy to wydruk także powinien być w kolorze. Proszę zwrócić uwagę na to, aby wersja papierowa była dobrej jakości. W związku z tym, iż rysunki będą eksponowane na pokonkursowej wystawie prosi się o wysyłanie wydruków w sztywnych teczkach formatu A4.
 
RYSUNEK W PROGRAMIE PAINT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – KLASY I - III
Tematy: 1. Jan Paweł i góry. 2. Oddanie się Matce Bożej przez Jana Pawła II. 3. Sportowe pasje Jana Pawła II.
 
Organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne.
Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać rysunek w programie Microsoft Paint ( lub jego linuksowym odpowiednikiem np. Kolour Paint, Gnu Paint) zapisany w formacie *.bmp lub *.jpg na płycie CD lub DVD.
 
Rysunek może być kolorowy lub w odcieniach szarości. Ponadto należy wysłać wydruk rysunku w formacie A4. Jeżeli rysunek jest kolorowy to wydruk także powinien być w kolorze. Proszę zwrócić uwagę na to, aby wersja papierowa była dobrej jakości. W związku z tym, iż rysunki będą eksponowane na pokonkursowej wystawie prosi się o wysyłanie wydruków w sztywnych teczkach formatu A4.
 
Warunki uczestnictwa w konkursach:
 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych,
 • organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne,
 • Wykonaną pracę  przesyłamy adres - projektjp2@interia.pl 
 • Pracę należy podpisać: imię, nazwisko, szkoła, klasa. Numer telefonu i adres
 • Termin składania prac:  30 maja 2020 roku
 
 
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
 
 
KONKURS PLASTYCZNY klasy I – IV szkoły podstawowej
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "JAN PAWEŁ II - ZNAK DLA NASZYCH CZASÓW"
 
I. Cele konkursu:
Przybliżenie dzieciom Postaci Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin papieża
Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II.
kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych
Integracja środowisk twórczych;
 
Kategorie i tematyka prac konkursowych:
II. Tematyka konkursu:
„Św. Jan Paweł II - w setną rocznicę urodzin Wielkiego Polaka"
Konkurs organizowany jest z związku przypadającą w 2020 roku setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.
Pragniemy, aby był on inspiracją do pogłębienia wiedzy na temat życia i działalności Papieża Polaka.
 
Treść pracy - osoba św. Jana Pawła II. Temat- portret lub ilustracja wybranego wydarzenia z życia Papieża.
Uczniowie wykonują samodzielnie jedną pracę plastyczną na papierze, dowolną techniką, w formacie A4 lub A3.
 
Następnie wykonują fotografię pracy i przesyłają ją na adres - projektjp2@interia.pl
 
Termin składania prac -  16 maja 2020 roku
 
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
 
KONKURS LITERACKI klasy V – VI szkoły podstawowej
Tematy:
1. Kim dla ciebie jest Jan Paweł II?.
Rozwiń temat, uzasadnij swoje zdanie. Forma dowolna.
2. Przygotuj wiersz poświęcony osobie Jana Pawła II – Papieża Rodziny Forma - wiersz
3. List do świętego Jana Pawła II. Napisz list, w którym opowiesz o sobie, o swoim życiu, możesz też o coś poprosić, np. o pomoc, o modlitwę i wsparcie, o rozwiązanie jakiego trudnego dla ciebie problemu. Forma – list.
 
KONKURS LITERACKI  Klasy VII – VIII SP
Tematy:
1. Jan Paweł II nie z tej ziemi... - rozwiń myśl w formie rozprawki.
2. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą
- rozwiń myśl Jana Pawła II w formie opowiadania
3. Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć mu, pozostawać w milczącym słuchaniu jego słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. Udowodnij, że Jan Paweł II realizował swoim życiem powyższe słowa. Forma – rozprawka.
4. Napisz opowiadanie twórcze z dialogiem, które można by zakończyć myślą Jana Pawła II : „Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga".
 
Warunki uczestnictwa w konkursach:
konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych,
organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne,
Wykonaną pracę  przesyłamy adres - projektjp2@interia.pl
 
Termin składania prac:  30 maja 2020 roku
 
 
 
 
 
Kryteria oceny prac:
wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,
wkład pracy,
samodzielność wykonania pracy,
zgodność pracy z tematyką,
 
Do każdej pracy powinna być załączona metryczka pisana drukowanymi literami
najlepiej komputerowo według następującego wzoru:
 • Imię i nazwisko uczestnika ............................
 • Klasa.......................................................................
 • Adres.....................................................................
 • Numer telefonu................................................
 
 • Brak metryczki uniemożliwia udział uczestnika w konkursie.
 • Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
 • Oceny nadesłanych prac dokonają komisje powołane przez organizatora konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu i na stronie internetowej 
 • Gminy Poczesna i stronie projektu.
 • Zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów. Nagrody współfinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Informacje o wręczenie nagród i wyróżnień poinformujemy telefoniczne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem tel. 505 837 856
 • Niniejszy regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej.
Dane osobowe. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator . Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikowania. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów konkursu.
 
tekst: ks. Tomasz Kośny
projekt plakatu: Janusz Koniecki
zamieściła: Iwona Skorupa