logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzosowej rozpoczęła na terenie

    z dnia: 2020-01-30
Gminy Poczesna Zebrania Sprawozdawcze.
osp-wrzosowaosp-wrzosowa

Ustawodawca, wprowadzając kompetencji gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej , postawił przed tymi jednostkami niełatwe zadanie.

Z jednej stronny, gmina to najmniejsza wspólnota samorządowa, a więc na jej lepsze funkcjonowanie mogą mieć wpływ ścisłe relacje międzyludzkie oraz ograniczony obszar zaspokajania potrzeb. Potencjały gmin są zróżnicowane, zwłaszcza w kwestii finansowej. Wykonywanie zadań własnych, a także tych, których nie przeznaczono innym podmiotom, jest kosztowne. Same zadania własne gminy, a wśród nich sprawy ochrony przeciwpożarowej, determinują praktyczny sens istnienia najściślejszych wspólnot samorządowych. Zadania stojące przed gminą w zakresie ochrony przeciwpożarowej są dosyć rozległe i zróżnicowane.

Gmina Poczesna; Wójt Gminy , Rada Gminy dba, pamięta o Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ochotnicze Straże Pożarne to umundurowane, wyposażone w specjalistyczny sprzęt jednostki ratownicze przeznaczone przede wszystkim do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicze Straże Pożarne to Związek ludzi, którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego, a swoje działania wykonują społecznie poświęcając swój czas, zdrowie, a nawet życie.

Na terenie Gminy Poczesna znajduje się 6 jednostek OSP:

- OSP w Poczesnej,

- OSP w Bargłach,

- OSP w Nieradzie,

- OSP we Wrzosowej,

- OSP W Słowiku,

- OSP w Hucie Starej A,

w tym cztery jednostki należące do KSRG - Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. OSP Poczesna, OSP Bargły, OSP Wrzosowa i OSP Huta Stara A.

Prezesem Gminnym Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Poczesnej jest Wójt Gminy Poczesna dh Krzysztof Ujma, natomiast Komendantem Gminnym jest dh Marian Kołodziej.

25 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowej .

W Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowej jest 56 członków, 18 osób młodzieżowej drużyny pożarniczej. W roku 2019 odbyło się 12 posiedzeń zarządu i 2 inne zebrania.

Jednostka posiada 2 samochody ratowniczo-gaśnicze i jeden osobowy. OSP w roku 2019 uczestniczyło 84 razy w akcjach ratowniczych. Liczba wyjazdów poza teren gminy – 16, ogółem 105 wyjazdów.

OSP zostało wyposażone w kolejny sprzęt : zestaw ratownictwa medycznego, defibrylator, ubranie specjalne, pasy strażackie, buty, ubranie koszarowe, wąż tłoczony, drabinę, pilarkę spalinową, hełmy strażackie, zestaw podkładów i klinów z podporą teleskopową, prądownicę, gaśnicę proszkową, halogeny do aut, trąbę do samochodu Mercedes, opryskiwacze ciśnieniowe 2 sztuki, piłę do stali i betonu.

Bieżące utrzymanie i zakupy finansowe są z budżetu gminy Poczesna oraz z środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę i gminę.

Komendant Gminny i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosowa, dh Marian Kołodziej powitał zaproszonych gości : Wójta Gminy- Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – dh Krzysztof Ujma, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – starszy kapitan - Tomasz Bąk, Komendanta Komisariatu Policji – nadkomisarz Adam Pierz, Proboszcz Parafii Wrzosowa – ks. kanonik dh Jacek Kołodziejczyk, radna Rady Gminy Poczesna – Danuta Woźniakowska, sołtys Wrzosowej – Robert Gajecki, Prezes Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Mieczysława Tomala, nauczyciel z Przedszkola we Wrzosowej – Agnieszka Chomiaczewska.

Następnie; Członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej biorącym aktywnie udział w zawodach i pracach na rzecz Jednostki OSP we Wrzosowej wręczono brązowe i złote odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej złożył sprawozdanie rzeczowe i finansowe z działalności OSP w roku 2019. Rok sprawozdawczy dla jednostki był niezwykle aktywny, bowiem pozyskano nieodpłatnie samochód techniczny IVECO.

Podkreślono bardzo duże zaangażowanie Wójta Gminy Poczesna, członków OSP w utrzymaniu i wyposażeniu jednostki. Przy różnych pracach porządkowo – remontowych przepracowano 328 godzin.

Na uwagę zasługuje również fakt, że druhowie z Jednostki OSP we Wrzosowej ekwiwalent finansowy za akcje ratownicze, które otrzymują z budżetu gminy przekazali na potrzeby Jednostki.

Jednostka pomocnicza- Rada Sołecka, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, działające na terenie Sołectwa Wrzosowa bardzo pozytywnie oceniły współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną we Wrzosowej.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za 2019 r.

Tomasz Bąk - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej , podziękował Wójtowi Krzysztofowi Ujmie za owocną współpracę z Komendą.

Życzymy Jednostce OSP we Wrzosowej nieustającej dumy w służbie na rzecz drugiego człowieka, dziękujemy za codzienne realizowanie zadań oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.

Tekst; Renata Smędzk 
 

zam. an

 
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowaosp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa
osp-wrzosowa