logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych 10.04.2022 r.

    z dnia: 2022-04-09
Informuję, że na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) w dniu 10 kwietnia 2022 r. o godzinie 8:41 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.


ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25


W związku z powyższym, w wymienionym powyżej czasie, proszę o spowodowanie uruchomienia sygnału alarmowego  oznaczającego odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty na terenie Państwa samorządu terytorialnego. Syreny nie będą uruchamiane z poziomu wojewódzkiego.
 
Jednocześnie pragnę przypomnieć Państwu, że przepisy § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) stanowią, iż wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń  dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24 – godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie musi zawierać informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia. W związku z tym proszę o rozpowszechnienie informacji o planowanym treningu systemu. 
 
Dla zapewnienia czystości eteru na kanałach sterowania syrenami w czasie przygotowania do treningu i w czasie jego trwania, wszelkie czynności techniczne, w tym czynności związane z synchronizacją zegarów oraz  gromadzeniem informacji o sprawności syren, należy zakończyć do dnia 9.04.2022 r.  Synchronizację proszę wykonać według czasu środkowoeuropejskiego podanego na stronie (nie dotyczy nowych typów central z funkcją automatycznej synchronizacji czasu):

https://greenwichmeantime.com/time-zone/europe/european-union/poland/
 
Od godziny 07.00 w dniu treningu zakazane są jakiekolwiek prace konfiguracyjne, testowanie systemu oraz praca na kanałach służących do sterowania systemem syren alarmowych  (AW-14 i AW-46) bez zezwolenia operatora centrali wojewódzkiej. Jedynym wyjątkiem jest wezwanie do wyjazdu jednostek Straży Pożarnej do akcji. Wskazanym jest, aby w miejscu zainstalowania centrali alarmowej na terenie powiatu, miasta lub gminy, znajdowała się osoba z nadzoru specjalistycznego.
W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie województwa w dniu planowanego treningu, np. zagrożenie powodziowe, katastrofa z udziałem NSCh lub innego, zagrażającego większemu obszarowi województwa, trening zostanie odwołany.
Po przeprowadzeniu treningu proszę o przesłanie zbiorczych informacji dotyczących sposobu uruchomienia oraz stopnia sprawności testowanego systemu na terenie miast na prawach powiatu i powiatów ziemskich (wraz z poszczególnymi gminami). W tym celu sprawozdanie należy przedstawić w postaci tabeli według wzoru z lat poprzednich. Po teście, wypełnione tabele urzędy gmin przesyłają do starostw powiatowych, następnie pracownik starostwa powiatowego, po opracowaniu zbiorczej tabeli za wszystkie gminy,  wysyła ją do dnia 22 kwietnia 2022 r. do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na adres e-mail:
mitosm@katowice.uw.gov.pl. Urzędy miast na prawach powiatu po uzupełnieniu tabeli wysyłają ją bezpośrednio do WCZK na wyżej wymieniony adres e-mail.

 
     Józef Korzusnik
     Zastępca Dyrektora Wydziału


zamieściła: Iwona Skorupa