logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Wójt Gminy Poczesna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

    z dnia: 2010-12-08
ójt Gminy Poczesna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 6 do 20 grudnia 2010r. do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r., który odbędzie się w dniach od l kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47, póz. 277) ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Poczesna.
 1. WYMAGANIA
  1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
  2. co najmniej średnie wykształcenie,
  3. znajomość obsługi komputera i urządzeń typu hand-held wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, oprogramowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy),
  4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
  5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy (rachmistrz spisowy powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała ponad 3 miesiące - nie zalecane jest, aby rachmistrzami spisowymi były osoby zatrudnione na pełny etat), preferowane osoby niepracujące lub zatrudnione na niepełny etat,
  6. pełna sprawność fizyczna,
  7. zamieszkanie, praca, nauka na terenie gminy Poczesna.
 2. HARMONOGRAM ZADAŃ
  1. 05 stycznia - 25 lutego 2011 r. - szkolenie rachmistrzów - czas trwania szkolenia: 4 dni zakończonego egzaminem.
  2. 1-17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy
  3. 06-07 kwietnia 201 Ir. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
  4. 15 - 16 kwietnia 2011 r. spis osób bezdomnych
  5. l kwietnia - 30 czerwca 201 Ir. spis ludności i mieszkań
 3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20 grudnia 2010r.
 4. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania,
   3. telefon, adres e-mail,
   4. data urodzenia,
   5. miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
   6. w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty,
   7. w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,
  2. dokument potwierdzający wykształcenie,
  3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
  6. niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 5. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Pisemne zgłoszenie wraz z listem motywacyjnym należy składać do dnia 20.12.2010r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Poczesnej ul. Wolności 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Poczesna, Ul. Wolności 2,42-262 Poczesna (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r."
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Na podstawie informacji z GUS liczba rachmistrzów spisowych przewidzianych do zatrudnienia w naszej gminie wynosi 7 osób (w tym jeden kandydat rezerwowy).
Załącznik