logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Rekrutacja ...

    z dnia: 2019-02-06
... do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B.

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
Dyrektora Gminnego Żłobka w Hucie Starej B
z dnia 4 lutego 2019 roku


w sprawie: ustalenia zasad postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B.

Na podstawie § 5 Statutu Gminnego Żłobka w Hucie Starej B stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 15/II/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 listopada 2018 roku.

                                   Dyrektor Gminnego Żłobka w Hucie Starej B 

zarządza co następuje:

§ 1. 


1. Ustala się zasady postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B określone w  załączniku nr 1 do niniejszego zarządzania.
2. Ustala się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzania.

§ 2.


    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Hanna Rybak – pełniąca obowiązki Dyrektora Gminnego Żłobka 
w Hucie Starej B
 

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 3/2019
Dyrektora Gminnego Żłobka w Hucie Starej B 
z dnia 4 lutego 2019 roku Zasady postępowania rekrutacyjnego dzieci do Gminnego Żłobka w Hucie  Starej B 


I. Do rekrutacji przystępują dzieci w wieku od ukończenia 13 miesiąca życia do 3 lat, mieszkające na terenie Gminy Poczesna:

a) rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
b) liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą punktów z poszczególnych kryteriów zaznaczonych we wniosku,
c) punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
- zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia,
- dostarczono wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz
   z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi dane kryteria.

II. Warunki przyjęcia do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B:

1. O przyjęciu do Żłobka decyduje się w oparciu o liczbę miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
1) obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
2) rodziców samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
2. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka będzie większa niż liczba miejsc w Żłobku w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,
2. Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
3. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
4. Wielodzietność rodziny kandydata

Kryteria wskazane w pkt. 1 i 2 są równoważne
W przypadku gdy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba zgłoszeń nadal przekracza liczbę miejsc w Żłobku decyduje kolejność zgłoszeń. 
Dzieci nieprzyjęte do Żłobka w związku z brakiem miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka. 

   III. Terminy pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B  - od 5 lutego 2019 roku do 25 lutego 2019 roku
2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B przez komisję rekrutacyjną – od 26 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku .
3. Informacja o zakwalifikowanych dzieciach do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B – 1 marca 2019 roku.
  Wnioski należy składać w Przedszkolu w Hucie Starej B, ul. Czysta 1, Huta Stara B, 42-263 Wrzosowa w zamkniętych kopertach z dopiskiem „REKRUTACJA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W HUCIE STAREJ B”

Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.