logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna

Informacje

województwo: śląskie
powiat: częstochowski
centrala: 34 32-74-116
lub 34 32-74-126
lub 34 32-74-008
fax: 34 32-63-018
lub 34 32-74-116 wew. 7
email: poczesna@poczesna.pl

Gmina Poczesna
ul Wolności 2
42-262 Poczesna

NIP: 573-28-55-270

nr konta:
Nie dotyczy opłat za wywóz odpadów komunalnych (konta indywidualne w książeczkach)
Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK
15-8260-0006-2000-0000-2176-0001

Wpłaty z tytułu czynszu
44-8260-0006-2001-0000-2176-0011

Wpłaty za węgiel
06 8260 0006 2001 0000 2176 0113

powierzchnia:60,13 km2
zaludnienie:12636
 

Konkursy

Zarządzenie URO.0050.634.2024.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 7.02.2024r. w sprawie : ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2024 roku na terenie gminy Poczesna.  

Zarządzenie Nr URO.0050.631.2024.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 2.02.2024r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.  

Zarządzenie Nr URO.0050.622.2024.AT Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 11.01.2024r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku, dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr URO.0050.618.2024.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 03.01.2024r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Poczesna w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2024.
Zarządzenie Nr URO. 0050.544.2023.R.5 Wójta Gminy Poczesna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nazwania ronda przy drodze wojewódzkiej nr DW 791 usytuowanego w miejscowości Kolonia Borek Gmina Poczesna
 

Zarządzenie URO.0050.519.2023.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 10.02.2023r. w sprawie : ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku na terenie gminy Poczesna  

Zarządzenie Nr URO.0050.516.2023.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 1.02.2023r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Zarządzenie Nr URO.0050.507.2023.AT Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 18.01.2023r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Zarządzenie Nr URO.0050.502.2023.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 10.01.2023r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Poczesna w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2023.  

Ogłoszenie Wójta Gminy Poczesna o konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Poczesna o konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym

Zarządzenie Nr URO. 0050.477.2022.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 20.10.2022r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Wspó

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnośc


Formularz zgłaszania opinii do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w a

 

Projekt Uchwały Rady Gminy Poczesna w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o

 

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Projektu Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.>> BIP


Zarządzenie URO.0050.398.2022.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 1.03.2022r. w sprawie : ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku na terenie gminy Poczesna

 


Zarządzenie Nr URO.0050.396.2022.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 23.02.2022r.

 

Zarządzenie Nr URO.0050.391.2022.AT Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 8.02.2022r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2022 roku, dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  


Zarządzenie Nr URO.0050.386.2022.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 27.01.2022r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Poczesna w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2022

 
 Zarządzenie URO.0050.283.2021.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 18.03.2021r. w sprawie : ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku na terenie gminy Poczesna
 
Zarządzenie Nr URO.0050.282.2021.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 3.03.2021r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 
 
 1. Zarządzenie Nr URO.0050.282.2021.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 3.03.2021r. 
 2. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej 
 3. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej OŚWIADCZENIE członka komisji o bezstronności 
 4. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY 
 5. Załącznik Nr 3 do regulaminu Pracy Komisji Konkursowej I. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY POCZESNA
 6.  Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
 7. ZBIORCZY WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH DO KONKURSU 2021


  Zarządzenie Nr URO.0050.278.2021.AT Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 11.02.2021r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 roku, dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Zarządzenie Nr URO.0050.277.2021.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 11.02.2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Poczesna w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  OŚWIADCZENIE członka komisji o bezstronności KONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN. ZM.)


Zarządzenie URO.0050.149.2020.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 25.02.2020r. w sprawie : ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku na terenie gminy Poczesna

ZARZĄDZENIE Nr URO.0050.139.2020.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 20.01.2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarządzenie Nr URO.0050.133.2020.AT Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 7.01.2020r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 


 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Poczesna w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2020

 


Zarządzenie Nr URO.0050.361.2018.AT Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 15.02.2018r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, na członków komisji konkursow

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr URO.005.361.2018 Wójta Gminy Poczesna z dnia 25.02.2018r. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do oc

 

Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej - pdf


Zarządzenie Nr URO.0050.4.2019.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 14.01.2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publiczn >> Czytaj dalej


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO >> Czytaj dalej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2019 na terenie gminy Poczesna >> Czytaj dalej

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA >>czytaj dalej
Zarządzenie Nr URO.0050.9.2019.AT Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 24.01.2019r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

ZARZĄDZENIE Nr URO.0050.16.2019.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 11.02.2019r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach