logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna

Informacje

województwo: śląskie
powiat: częstochowski
centrala: 34 32-74-116
lub 34 32-74-126
lub 34 32-74-008
fax: 34 32-63-018
lub 34 32-74-116 wew. 7
email: poczesna@poczesna.pl

Gmina Poczesna
ul Wolności 2
42-262 Poczesna

NIP: 573-28-55-270

nr konta:
Nie dotyczy opłat za wywóz odpadów komunalnych (konta indywidualne w książeczkach)
15-8260-0006-2000-0000-2176-0001

Wpłaty z tytułu czynszu
44-8260-0006-2001-0000-2176-0011


powierzchnia:60,13 km2
zaludnienie:12636
 

Konkursy

Zarządzenie URO.0050.283.2021.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 18.03.2021r. w sprawie : ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku na terenie gminy Poczesna
 
Zarządzenie Nr URO.0050.282.2021.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 3.03.2021r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 
 
 1. Zarządzenie Nr URO.0050.282.2021.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 3.03.2021r. 
 2. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej 
 3. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej OŚWIADCZENIE członka komisji o bezstronności 
 4. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY 
 5. Załącznik Nr 3 do regulaminu Pracy Komisji Konkursowej I. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY POCZESNA
 6.  Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
 7. ZBIORCZY WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH DO KONKURSU 2021


  Zarządzenie Nr URO.0050.278.2021.AT Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 11.02.2021r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 roku, dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Zarządzenie Nr URO.0050.277.2021.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 11.02.2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Poczesna w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  OŚWIADCZENIE członka komisji o bezstronności KONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN. ZM.)


Zarządzenie URO.0050.149.2020.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 25.02.2020r. w sprawie : ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku na terenie gminy Poczesna

ZARZĄDZENIE Nr URO.0050.139.2020.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 20.01.2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarządzenie Nr URO.0050.133.2020.AT Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 7.01.2020r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 


 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Poczesna w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2020

 


Zarządzenie Nr URO.0050.361.2018.AT Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 15.02.2018r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, na członków komisji konkursow

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr URO.005.361.2018 Wójta Gminy Poczesna z dnia 25.02.2018r. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do oc

 

Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej - pdf


Zarządzenie Nr URO.0050.4.2019.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 14.01.2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publiczn >> Czytaj dalej


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO >> Czytaj dalej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2019 na terenie gminy Poczesna >> Czytaj dalej

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA >>czytaj dalej
Zarządzenie Nr URO.0050.9.2019.AT Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 24.01.2019r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

ZARZĄDZENIE Nr URO.0050.16.2019.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 11.02.2019r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach