logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna

Informacje

województwo: śląskie
powiat: częstochowski
centrala: 34 32-74-116
lub 34 32-74-126
lub 34 32-74-008
fax: 34 32-63-018
lub 34 32-74-116 wew. 7
email: poczesna@poczesna.pl

Gmina Poczesna
ul Wolności 2
42-262 Poczesna

NIP: 573-28-55-270

nr konta:
Nie dotyczy opłat za wywóz odpadów komunalnych (konta indywidualne w książeczkach)
Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK
15-8260-0006-2000-0000-2176-0001

Wpłaty z tytułu czynszu
44-8260-0006-2001-0000-2176-0011

Wpłaty za węgiel
06 8260 0006 2001 0000 2176 0113

powierzchnia:60,13 km2
zaludnienie:12636
 

przeprowadzenie konsultacji projektu

 

Zarządzenie nr URO.0050.571.2023.MT Wójta Gminy Poczesna z dnia 06.09.2023r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji uchwał w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna oraz w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zarządzenie Nr URO.0050.370.2021.RK Wójta Gminy Poczesna z dnia 15 grudnia 2021 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr URO.0050.359.2021.RK z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Zawodzie w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Kolonia Borek
Czytaj dalej >> BIP


Zarządzenie Nr URO.0050.359.2021.RK Wójta Gminy Poczesna z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Zawodzie
Czytaj dalej >> BIP

 

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Projektu Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
czytaj dalej >> BIP


Ogłoszenie Wójta Gminy Poczesna o konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
  1. Ogłoszenie Wójta Gminy Poczesna o konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym
  2. Zarządzenie Nr URO. 0050.342.2021.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 18.10.2021r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy"

  3. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

  4. FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

  5. Projekt UCHWAŁY Rady Gminy Poczesna w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ... 

Zarządzenie nr URO.0050.338.2021.ER
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 30.09.2021 r.
 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna w związku   z zamiarem utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego na terenie Gminy Poczesna.
Czytaj dalej >> BIP
 


Zarządzenie Nr URO. 0050.239.2020.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 12.10.2020r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

 


  1. Zarządzenie nr URO.0050.146.2020.MT Wójta Gminy Poczesna z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z organizacjami pozarządowymi
  2. Zarządzenie nr URO.0050.147.2020.MT Wójta Gminy Poczesna z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z mieszkańcami Gminy Poczesna
  3. Uchwała Rady Gminy Poczesna z dn. ........ 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  4. Uchwała Rady Gminy Poczesna z dn. ........ 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna. 
  5. Uchwała Rady Gminy Poczesna z dn. ........ 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadpów. 
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Projektu Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie Wójta Gminy Poczesna o konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne i o wolontariacie na rok 2020
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Projektu Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu zmiany Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

Projektowana zmiana programu była dostępna od dnia 19 grudnia 2017r. na stronach internetowych urzędu gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna.
Konsultacje odbyły się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2017r. do projektu zmiany Programu nie zgłoszono uwag.

Czytaj dalej >> BIP
 
Roczny Program Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018r


Sprawozdanie Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi za 2016r >> Czytaj dalej
Przeprowadzenie konsultacji projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organami pozarządowymi w roku 2016 >> Czytaj Dalej


Informacja o uwagach do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu współpracy
Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3
ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. >> Czytaj Dalej

 

Zarządzenie nr URO.0050.120.2016.KB Wójta Gminy Poczesna z dnia 25.01.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert

Zarządzenie    Nr.UR0.0050.127.2016.KB Wójta Gminy Poczesna z dnia 08.02.2016
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury i sportu przez organizacje pozarządowe w Gminie Poczesna


Sprawozdanie Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi ...

 
Informacja o uwagach do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
"

Czytaj dalej BIP > zakładka Rok 2017

 
Zarządzenie nr UR0.0050.245.2017.KB Wójta Gminy Poczesna z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poczesna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. > Czytaj dalej BIP
ZARZĄDZENIE Nr.URO.0050.254.2017r Wójta Gminy Poczesna z dnia 27.03.2017r

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017roku. > czytaj dalej

Czytaj dalej  BIP >> Zakładka: Rok 2017

 


ZARZĄDZENIE Nr.URO.0050.257.2017.KB Wójta Gminy Poczesna z dnia 31.03.2017r w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej do oceny złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. - Czytaj dalej
 


ZARZĄDZENIE URO.0050.261.2017.KB Wójta Gminy Poczesna z dnia 10.04.2017r. w sprawie : ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania public - Czytaj Dalej


Zarządzenie Nr URO.0050.292.2017.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 10.08.2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poczesna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. >> Czytaj Dalej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

w roku 2017 na terenie Gminy Poczesna >> Czytaj Dalej
 


Zarządzenie Nr URO.0050.293.2017.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 17.08.2017r. (dod. 2017-08-17) w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, na członków komisji konkursowej opinującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. >> Czytaj Dalej
 


Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Projektu Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj dalej >> BIP