logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Absolutorium 2008

    z dnia: 2008-05-19
24 kwietnia Rada Gminy Poczesna udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2007. W ten sposób, zakończył się okres, który uznać można za bardzo udany.
Absolutorium 2008Absolutorium 2008
 • wynik budżetu osiągniętego w 2007 roku jest dodatni i wynosi 1 304 921,00zł;
 • uzyskane dochody wynosiły 24 778 381,94 zł, co stanowi 105,3% planu;
 • wydatki poniesione przez gminę to - 23 473 460,00 zł, tj. 87,9% planu. Podczas dokonywania wydatków, kierowaliśmy się zasadą celowego
  i oszczędnego wyda-tkowania środków. Wykonano pełny zakres rzeczowych wydatków bez zobowiązań wymagalnych;
 • wszystkie jednostki zasilone zostały środkami pieniężnymi pozwalającymi na 100% realizację zadań;
 • w strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 61,3%, subwencja ogólna 24,9% i dotacje celowe 13,8%;
 • plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych uchwałami gminnymi wykonany został po stronie dotacji
  i wydatków w 99,3%.

 • realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji;
 • przystąpienie do realizacji programu LEADER + - założenie międzygminnego stowarzyszenia „Bractwo Kuźnic” - aktywizacja społeczności lokalnej;
 • Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach Gminnego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Woje-wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie;
 • Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi w Hucie Starej B;
 • działalność Uczniowskiej Akademii Kulturalnej we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Poczesna.

 • wydatki gminy poniesione w 2007 roku na inwestycje to 4 mln zł, tj. około 17,4% wydatków majątkowych;
 • obecnie w gminie jest zarejestrowanych ponad 700 podmiotów gospodarczych;
 • ogromne możliwości dla rozwoju gminy przyniesie tworzona, przy współudziale trzech ościennych gmin Podczęstochowska Strefa Aktywności Gospodarczej. Gminy w ramach tego projektu proponują ponad 200 ha terenów inwestycyjnych;
 • budowa drogi powiatowej z węzła projektowanej autostradyA-1 do gminy Poczesna to wspólne zadanie samorządów Poczesnej, Częstochowy, Konopisk i Starostwa Powiatowego w Częstochowie;
 • kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego;
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji na budowę szkoły i hali sportowej w Poczesnej;
 • kontynuacja budowy i przygotowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy;
 • zakończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesna;
 • zmodernizowanie 3 boisk sportowo-rekreacyjnych;
 • uruchomienie 2 świetlic środowiskowych z wyposażeniem;
 • zmodernizowanie 6 dróg gminnych;
 • zmodernizowanie odcinka dróg powiatowych w Poczesnej, Hucie Starej B
  w tym chodnik w Brzezinach Kolonii oraz dróg wojewódzkich w Bargłach
  i Nieradzie;
 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i eternitu;
 • przygotowanie programu Ograniczenia Niskiej Emisji, tj. wymiana kotłów C.O. na ekologiczne w latach 2008-2010;
 • przystąpienie do kompleksowej modernizacji obiektów służby zdrowia na terenie gminy.

 • programy telewizyjne w TVP Katowice promujące i informujące o aktywności gospodarczej na terenie gminy;
 • współpraca z lokalnymi mediami;
 • współpraca z przedsiębiorcami;
 • współpraca ze stowarzyszeniami.