logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Informacja

    z dnia: 2023-03-14
o Sesji Rady Gminy Poczesna. z   w   o   ł   u   j   ę
na dzień  28   marca   2023 roku (wtorek) o godz.1600
w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna
XLIX Sesję Rady Gminy Poczesna
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.                                                          
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2022 roku.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2023-2031.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem  na zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Poczesnej.
 4. Podjęcie uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 331/XLVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna”  na 2023 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych w miejscowości Brzeziny Kolonia.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski.
 7. Zakończenie obrad.
                                                                                                          Przewodnicząca Rady
 
                                                                                                                Iwona Chołazam. an