logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Informacja

    z dnia: 2018-06-06
o Sesji Rady Gminy

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

na dzień 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz 1300

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna

XXXVII Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z III klas gimnazjalnych.

 4. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI sesji Rady Gminy.

 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.

 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

 7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2018/2019.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poczesna.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku.

 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2017roku.

 12. Odczytanie 2 opinii RIO:

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.

 1. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018 - 2029

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Poczesna.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Poczesna.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 298/XXXIV/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 22 marca 2018r.w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna" na 2018r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2026 roku.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy społeczno- gospodarczej Gminy Poczesna.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa.

 17. Wnioski i zapytania radnych.

 18. Wolne wnioski i informacje.

 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 20. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady
 

mgr inż. Lidia Kaźmierczak