logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Informacja

    z dnia: 2021-11-10
o SESJI RADY GMINY POCZESNA. Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm. )
z   w   o   ł   u   j   ę
na dzień 23 listopada  2021 roku (wtorek) o godz. 1400
w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna
XXXII Sesję Rady Gminy Poczesna
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.                                                          
 3.  Przyjęcie protokołu z XXX, XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości                                  w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na  rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Huta Stara B w rejonie ul. Jaśminowej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bargły.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wrzosowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Młynek oraz Nierada.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Słowik.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Słowik (numer ewidencyjny działki 361/2).
 19. Wolne wnioski.
 20. Odpowiedzi na wnioski.
 21. Zakończenie obrad.
                                                                                                   Przewodnicząca Rady
 
                                                                                                                Iwona Choła
W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców ze względu na  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii   i ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy Poczesna  proszę osoby zainteresowane   o nieprzychodzenie na sesję, lecz oglądanie jej przebiegu w Internecie pod adresem : http://poczesna.pl/sesjazam. an