logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Konkurs

    z dnia: 2009-06-03
Regulamin konkursu na „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” w Gminie Poczesna. Kategorie konkursu:
 • Najpiękniejsza zagroda( posesja o funkcjach gospodarstwa rolnego będąca miejscem zamieszkania i pracy).

Cel konkursu:
 • zachęcanie mieszkańców do systematycznej dbałości o estetyczny wygląd swojego zamieszkania,
 • kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców gminy,
 • pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
 • poprawa estetyki i zachowanie wartości środowiska przyrodniczego wsi, promocja ciekawych i pomysłowych rozwiązań,

Organizacja konkursu:
 • konkurs trwać obędzie od 01 czerwca 2009 roku do 20 czerwca 2009 roku,
 • zgłoszenia do dnia 20 czerwca 2009 roku,
 • wizja lokalna zgłoszonych zagród i ogrodów od 10.06.2009- 20.06.2009r,
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 27 czerwca 2009 roku w trakcie festynu „Nadwarciańskie Sobótki”,

Zgłoszenie uczestnictwa:
 • uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Poczesna,
 • zgłoszenia uczestnictwa może dokonać wyłącznie właściciel nieruchomości, położonej na trenie Gminy Poczesna.
  Warunkiem przystąpienia jest złożenie pisemnej deklaracji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępnej w Urzędzie Gminy Poczesna ul. Wolności 2 lub na stronie internetowej gminy www.poczesna.pl
 • zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w terminie do dnia 20 czerwca 2009r.
  (włącznie) w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 1500
  (wtorek od 800 - 1600) Nadesłanie zgłoszenia pocztą jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną posesji oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocji gminy.

Kryteria oceny:
 • Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy,
 • Dokumentację konkursową stanowić będą zdjęcia wykonane przez organizatora podczas wizytacji zgłoszonych zagród i ogrodów. Komisja dokona oceny w skali od 0 do 10 pkt.
  W konkursie „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”
 • ład, porządek i estetyka budynków,
 • zharmonizowanie części mieszkalnej i gospodarczej zagrody,
 • wkomponowanie zagrody w krajobraz wsi,
 • oddziaływanie na wieś jak wzór do naśladowania,
 • zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
 • estetyka i funkcjonalność zagrody,
 • pomysłowość aranżacji kompozycji kwiatowych,
 • ogólne wrażenie jakie wywołuje ogród,
 • wyposażenie zagrody w dodatkowe elementy małej architektury(altany, oczka wodne, pergole, ogródki skalne, domki i karmiki dla ptaków),
 • innowacyjność rozwiązań i własne ich wykonanie.

 • Nagrody:
  w konkursie „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”
  • I miejsce – 1.000,00 złotych
  • II miejsce – 700,00 złotych
  • III miejsce – 500,00 złotych

  Zgłoszenie do udziału w konkursie