logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych,

    z dnia: 2021-09-28
zostały wręczone przez Wójta Gminy Poczesna.
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
Miało to miejsce podczas pierwszej po wakacjach Sesji Rady Gminy Poczesna.
 
Laura Brzeska – absolwentka Szkoły Podstawowej  w Nieradzie
– absolwentka Szkoły Podstawowej w Nieradzie 2020/2021, która uzyskała najwyższą średnią ocen. Jest osobą ambitną, zdolną i pracowitą. Dzięki sumienności, rozwadze i aktywności na forum klasy, szkoły i środowiska uzyskała wzorową ocenę z zachowania. Konsekwentnie i uparcie dąży do obranego celu. Godnie reprezentowała naszą szkołę w licznych konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i olimpiadach. Odniosła wiele sukcesów w dziedzinie plastyki oraz muzyki, uczęszczając na zajęcia wokalne do Szkolnego Zespołu Wokalnego “Niezapominajki” i zajmując zaszczytne miejsca, a także zdobywając nagrody i wyróżnienia na szczeblu: gminnym, międzygminnym, powiatowym, wojewódzkim, jak również ogólnopolskim. Do największych osiągnięć Laury należą m.in.: - I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Maryjnej “Sancta Maria” - Konkurs plastyczny Częstochowa 2021; - III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Maryjnej “Sancta Maria” - Konkurs plastyczny Częstochowa 2019; - II miejsce XIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym “Szopka Bożonarodzeniowa” Poczesna 2018; - II miejsce XIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym “Architektura mojego krajobrazu” Poczesna 2016; - II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym “Moja Wielkanoc” Poczesna 2020; - II miejsce w XIX Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym na Projekt Kartki Walentynkowej Konopiska 2020; - I miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni Maryjnej “Idziemy z Tobą Matko” Nierada 2018 (z zespołem wokalnym). Laura aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły i klasy, m.in., trzykrotnie pełniąc funkcję Przewodniczącej klasy (IV, VI oraz VIII). W roku szkolnym 2017/2018 pełniła także funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Odznacza się wysoką kulturą osobistą, tolerancją i wrażliwością. Będąc członkiem Szkolnego klubu Wolontariatu, Laura angażowała się również w różne rodzaje aktywności na rzecz potrzebujących. M.in. pomagała dzieciom z Domu Dziecka w Chorzenicach, Rodakom na Wileńszczyźnie. Udzielała się dla Domu Małego Dziecka.
Laura ma liczne zainteresowania pozaszkolne. W wolnym czasie m.in. gra na ukulele, czyta książki i rysuje. Od czterech lat czynnie przynależy do Olimpijskiego Taekwon-Do Transforma Fight Team. Ma zielony pas z niebieską belką. Należy do młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP w Nieradzie. Przez trzy lata grała w tenisa stołowego, a przez cztery - w Gminnej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Poczesnej. Laura zasługuje na wyróżnienie za swoją wzorową postawę, stosunek do obowiązków i zaangażowanie. Taktowna i kulturalna – stanowi wzór do naśladowania dla młodszych koleżanek i kolegów. Jej życiowe pasje, wrodzona skromność, wrażliwość i szacunek wobec ludzi, sprawiają, że optymizmem patrzymy w przyszłość. Laura zamierza kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Częstochowie, na profilu biologiczno-chemicznym.
 
 
Magdalena Samul – absolwentka Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka  w Poczesnej. Magdalena  przykładnie spełniała wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijała swoje zainteresowania i uzdolnienia. Magdalena jest uczennicą, która wyróżniała się na tle klasy i szkoły pilnością oraz pracowitością. Jest ambitna, systematyczna, wytrwała i samodzielna.  Konsekwentnie i uparcie dąży do realizacji zamierzonych celów. W trakcie nauki w szkole odniosła wiele sukcesów edukacyjnych w różnych dziedzinach. Do najważniejszych osiągnięć Magdaleny  należy zaliczyć:
  • III miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Malarskim „Moja mama jest...”  oraz
II miejsce w IX Powiatowym Konkursie Malarskim „Moja mama jest...”
  • Powiatowy Konkurs Poetycki „Wiosna, ach to ty” - laureatka
  • III miejsce w Powiatowym Konkursie na opowiadanie o tematyce filozoficznej,
  • I miejsce w Powiatowym Konkursie Poetyckim „A niechaj narodowie wżdy postronni znają...”
  • II miejsce zespołowo w III Archidiecezjalno - Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”
  • II miejsce w VIII Interdyscyplinarnym Konkursie  Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie” zorganizowanym przez Wodociągi Częstochowskie
Magdalena jest wszechstronnie uzdolniona: maluje, śpiewa, pisze wiersze i opowiadania.  Podczas ośmiu lat nauki dała się poznać jako uczennica, która zawsze wzorowo wypełniała obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Prezentowała wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią. Aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz szkoły i klasy, działała w Szkolnym Kole Wolontariatu, będąc tym samym zaangażowaną w bezinteresowną pomoc potrzebującym. Magda jest lubiana przez rówieśników, zawsze służy  pomocą koleżankom i kolegom, szanuje  poglądy innych, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. Okazuje szacunek innym osobom, zawsze jest punktualna, zdyscyplinowana i  odpowiedzialna. Życzymy Magdalenie powodzenia w szkole ponadpodstawowej, spełnienia marzeń, urzeczywistniania swoich pragnień i nowych przyjaźni.
 
 
Miłosz Cembrzyński – absolwent Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej. Uczeń, który zawsze wzorowo wypełniał obowiązki, wynikające ze Statutu Szkoły. Odznacza się ciekawością świata i aktywnością poznawczą, których rezultatem są oceny podsumowujące ośmioletnią naukę. Jest dociekliwy, otwarty na nowe doświadczenia i problemy. Konsekwentnie dąży do zdobycia wiedzy, będąc bardzo obowiązkowym i zdyscyplinowanym. Ma dużą wiedzę o otaczającym go środowisku i potrafi ją odnieść do tematyki poruszanej na lekcjach. Stosuje bogate słownictwo świadczące o oczytaniu, zainteresowaniu bieżącymi problemami i samodzielnym rozwijaniu własnych zainteresowań. Treści nauczania analizuje w sposób bardzo dojrzały i refleksyjny, poruszając przy tym kwestie filozoficzne oraz  dotykając ocen moralnych. Wyróżnia się samodzielnością i niezależnością sądów, których potrafi bronić, argumentując i wyciągając wnioski a jednocześnie ma duże poczucie humoru, dostrzega śmieszność i absurdalność sytuacji, wyczuwa ironię.
Miłosz to uczeń wrażliwy na potrzeby innych, wykazujący empatię. Przykładnie wypełniał wszystkie obowiązki szkolne, prezentując przy tym wysoką kulturę osobistą,  troskę o mienie szkoły, sumienność  i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 
Marci Frymus. – absolwent  Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie. W trakcie trwania swojej szkolnej kariery uzyskiwał wyłącznie bardzo dobre wyniki w nauce, oraz wysoką średnią ocen półrocznych i rocznych. Począwszy od klasy IV otrzymywał świadectwa z wyróżnieniem. Marcin jest uczniem niezwykle sumiennym, poważnie traktującym obowiązki ucznia. Rozwijał swoje zdolności muzyczne. Ukończył 3-letni kurs FK1 (keyboard) – szkoła muzyczna YAMAHA (2014r.) oraz 3-letni kurs FK2 (keyboard) – szkoła muzyczna YAMAHA (materiał 3-letni przerobiony w 1 rok).  Po ukończeniu nauki gry na keyboardzie Marcin cały czas rozwija swój talent muzyczny ucząc się grać na pianinie. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając tym swoje pasje. Brał udział w licznych konkursach osiągając wysokie miejsca:
 I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Origami „Przyroda bliska i daleka” (2015r.),
 II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa” (2015r.),
 I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kartka z okazji Dnia Mamy” (2016r.),
 I miejsca w kategorii klas VII-VII w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Nowy 1939    R.” (2019r.),
 II miejsce w IX Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Żyję zdrowo, mówię NIE nałogom” (2020r.),
Uczeń prezentuje wysoką kulturą osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie ulega szkodliwym wpływom i nałogom. Zawsze aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły. Chętnie służy pomocą kolegom i nauczycielom, szanuje poglądy innych, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego, przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną, indywidualną. Zawsze jest punktualny i zdyscyplinowany i może być wzorem do naśladowania. Jest to chłopiec ambitny, odpowiedzialny, pracowity, rzetelnie wywiązujący się z powierzonych zadań.
 
Edyta Lizoń  – absolwentka Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B. W trakcie trwania swojej szkolnej edukacji uzyskiwała wyłącznie  najwyższe wyniki w nauce, co skutkowało wysoką średnią półroczną bądź roczną. Począwszy od klasy IV otrzymywała świadectwa z wyróżnieniem, a jej rodzice listy gratulacyjne. Swoją sumiennością, rozwagą i aktywnością na forum klasy i szkoły zasłużyła na wzorową ocenę zachowania. Jest to odpowiedzialna osoba, która w trakcie nauki piastowała godność Przewodniczącej klasy , skarbnika klasy oraz  Przewodniczącej Szkoły, wzorowo wykonując swoje obowiązki. Powierzone zadania wypełniała zawsze rzetelnie i do końca.
Edytę cechuje dalece posunięty szacunek i wyrozumiałość, a przy tym bardzo sympatyczny sposób bycia. Jest osobą niezwykle taktowną i kulturalną. Mając poczucie własnej wartości – śmiało wyrażała własne zdanie i prezentowała przekonania.
Świadoma swojej tożsamości narodowej, podtrzymywała tradycje, dbała o mowę ojczystą i postępowała zgodnie z wartościami patriotycznymi. Brała czynny udział w uroczystościach zarówno szkolnych, jak i o charakterze gminnym, podczas których upamiętniano historię Polski. Wobec rówieśników - koleżeńska i zawsze chętna do pomocy. Wspierała innych, skutecznie poszukiwała rozwiązań w sytuacjach trudnych i konfliktowych na forum klasy i szkoły. Wyróżniała się kreatywnością i umiejętnością organizacji pracy. Mocno zaangażowana w działalność pozaszkolną, rozwijała  własne zdolności i umiejętności. Uczęszczała na lekcje śpiewu oraz tańca pod kierunkiem pani Aliki Pitta, należała do  zespołu tańca „Tęcza” działającego  w świetlicy środowiskowej w Hucie Starej B. Zakwalifikowała się i wzięła udział w pre-castingu do popularnego programu „Mam Talent”. Szczególnie interesuje się rysunkiem, szkicem, kulturą Japonii. Przez lata nauki uczennica brała udział w wielu szkolnych konkursach wiedzy i talentu, osiągając liczne  wyróżnienia  dzięki czemu przyczyniła się do promocji zarówno gminy jak i szkoły.
Reprezentowała szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Językowym „POLIGLOTA”. Angażowała się w liczne akcje charytatywne, a do udziału w nich mobilizowała koleżanki i kolegów. Aktywnie wspierała  naszych Rodaków na Wileńszczyźnie – poprzez uczestnictwo w zbiórce darów – coroczna akcja „Mikołaj na Kresach”, Góra Grosza, Nakrętki dla Oli, zbiórka karmy dla schroniska w Częstochowie.
Edyta  potrafi zaplanować swoją przyszłość, umie samodzielnie wyznaczać sobie szczytne cele, do realizacji których dąży z godną podziwu determinacją.
 
Aleksandra Dróżdż –absolwentka  Szkoły Podstawowej w Słowiku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Aleksandra była uczennicą zdyscyplinowaną i pilną w nauce. Uczennica była zawsze przygotowana do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyła. Chętnie wykonywała dodatkowe zajęcia i brała udział w konkursach przedmiotowych z biologii, języka polskiego i języka angielskiego. W roku szk. 2018/2019 otrzymała wyróżnienie w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Angielskiej „ENGLISH POETRY”. Aleksandra aktywnie uczestniczyła w projekcie wymiany międzynarodowej uczniów Erasmus+, w którym przygotowała prezentacje w języku angielskim i uczestniczyła w wyjeździe do Bułgarii.
          Aleksandra należała do szkolnego koła teatralnego i angażowała się biorąc czynny udział w przedstawieniach teatralnych, które były wystawiane dla lokalnej społeczności. Oprócz teatru jej pasją jest plastyka i muzyka.
Od września 2021r. uczęszcza do I kl. Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Wł. St. Reymonta w Częstochowie na profilu  - technik reklamy. Życzymy Oli dalszych sukcesów w szkole i nawiązania nowych przyjaźni.
          Aleksandra to  uczennica zasługująca na wyróżnienie za swoje zaangażowanie i pracę.
 
Opr. Aneta Nawrot, fot. Aneta Nawrot, Anna Ujma


zam. an
 
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrodyuczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody
uczniowie-nagrody