logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

    z dnia: 2013-04-03
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

„Budowa autostrady Al na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III - odcinek projektowy nr 3 długości 31,9 km - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek „H” - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem), długość odcinka 16,7 km, od 422+500 do km 459+200”
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGOOBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 33-36, art. 38, art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DzU. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla inwestycji p.n.: „Budowa autostrady Al na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III - odcinek projektowy nr 3 długości 31,9 km - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek „H” - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem), długość odcinka 16,7 km, od 422+500 do km 459+200”.

- Organami właściwymi dla w/w inwestycji są: , do wydania decyzji o zezwoleniu na ″realizację inwestycji drogowej - Wojewoda Śląski;’ do wydania opinii - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach; do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z ponownym przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która będzie dostępna do wglądu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 w Wydziale Infrastruktury (pok. 524). Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rr@katowice.uw.gov.pl. w terminie od dnia 02 - 22 kwietnia 2013 r. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 35 cytowanej na wstępie ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załacznik - BIP