logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Poczesna o konsultacjach projektu

    z dnia: 2018-10-19
Rocznego Programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,   
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
W związku z powyższym Wójt Gminy Poczesna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Konsultacje rozpoczynają się w dniu 19.10.2018 i zostaną zakończone w dniu 09.11.2018r.                                      
Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2018r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2019r. należy przesłać na: - adres poczty elektronicznej : poczesna@poczesna.pl 
- nr fax 34 326 30 18
- adres:  Urząd Gminy Poczesna ul. Wolności 2 42-262 Poczesna.
- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Poczesna pokój 28
Treść programu i formularz zgłoszenia opinii znajdują się na stronie internetowej Gminy Poczesna i BIP Gminy Poczesna a także w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna na tablicy ogłoszeń  oraz w pokoju 38. 
Informacji w zakresie konsultacji programu współpracy udziela: A. Tronina
Uwaga: wszystkie zgłoszone uwagi do projektu programu po terminie i na nie właściwym formularzu  nie zostaną uwzględnione!
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o konsultacji
Formularz zgłaszania opinii
Program współpracy
Poczesna, dnia 19.10.2018r.

Czyta dalej :

1. Ogłoszenie 
2. Zarządzenie 
3. Roczny program współpracy 
4. Formularz zgłaszania opinii 


 
Wójt Gminy Poczesna 
mgr inż. Krzysztof Ujma