logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin

    z dnia: 2023-01-17
w roku 2022.
podsumowanie 2022podsumowanie 2022
Punkt Konsultacyjny  mieści się we  Wrzosowej,  przy ul. Strażackiej 27 (działa przy Urzędzie Gminy w Poczesnej). Usługi terapeutyczne świadczone są przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień. Punkt we Wrzosowej świadczy pomoc terapeutyczną. Do prowadzącego go terapeuty można się zgłosić w każdą środę, w godzinach: od 16.00 do 19.00.
Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest realizowanie zadań własnych Gminy Poczesna wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie:
- możliwości kierowania na leczenie  i leczenia osób uzależnionych od alkoholu
- motywowania osób do podjęcia leczenia
- pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
- kierowanie na leczenie osób współuzależnionych do grup samopomocowych i dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
Rok 2022 był pracowity. Specjalistka udzieliła w sumie 180 porad. Dotyczyły one głównie motywowania do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu kierowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poczesnej. Terapeuta przedstawiał w sposób jasny i przystępny możliwości jak również formy leczenia. Wyjaśniał jakie cele ma spełnić terapia oraz informował o możliwościach jej przebiegu.
Były też sytuacje, kiedy na życzenie klientów, terapeuta  pomagał w umieszczeniu ich w Oddziałach Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, w stacjonarnych oddziałach terapii. W tych wymienionych przypadkach formy leczenia były dostosowane do ich obecnej, życiowej sytuacji.
Należy podkreślić, że spotkania terapeutyczne w Punkcie Konsultacyjnym, które odbyły się w 2022 roku,  miały na celu przede wszystkim pracę nad sobą  klientów, zrozumienie przez nich choroby alkoholowej oraz pracę nad podnoszeniem się destrukcji spowodowanej alkoholem w różnych obszarach ich życia, funkcjonowania w rodzinie, w pracy zawodowej oraz w społeczeństwie. Ważnym elementem była również praca nad przeżywanymi emocjami, trudnymi życiowymi sytuacjami, stresem -  ponieważ są to sytuacje zagrażające łamaniem abstynencji. 
Dodajmy, że do Punktu Konsultacyjnego zgłaszały się również osoby współuzależnione, szukające pomocy w radzeniu sobie z pijącym członkiem rodziny.  Spotkania z nimi miały na celu  wspieranie ich jako osób współuzależnionych i poszukiwanie rozwiązań w tych trudnych sytuacji. Wsparcie terapeutyczne uzyskiwały również osoby  zgłaszające się w  kryzysach zarówno rodzinnych jak i małżeńskich.
Wspólnie, w tych trudnych sytuacjach, poszukiwane były i wypracowane zostały rozwiązania.
Przykład: Do Punktu Konsultacyjnego zgłosiła się matka z nieletnim synem zaniepokojona  jego zainteresowaniem alkoholem i papierosami.  Matka otrzymała wsparcie terapeutyczne  , jak również szczegółowe informacje, gdzie można skierować nieletniego, aby ten podjął terapię. Z nieletnim natomiast, spotkania miały na celu uświadomienie mu destrukcyjnego wpływu alkoholu i papierosów na organizm. Jak również  konsekwencje w przyszłym życiu, które mogłyby pojawić się w związku z dalszym piciem i ryzykownymi zachowaniami pod wpływem alkoholu.
Działalność Punktu Konsultacyjnego spełnia swoje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również cele społecznie użyteczne. Należy pamiętać, że osoby zgłaszające się do Punktu Konsultacyjnego,  mają możliwość przedstawienia swoich spraw, trudności czy  problemów  z całkowitym zachowaniem i  poszanowaniem intymności jak również anonimowości.
Rodzaj i zakres udzielanych porad zapewnia osobom uzależnionym od alkoholu jak i ich rodzinom profesjonalną pomoc terapeutyczną.
 
 Na podstawie przesłanych przez terapeutkę materiałów, opr. Aneta Nawrot
 
 
 
 
 
 
 
zam. an