logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Regulamin Ochrony Danych Osobowych osób biorących udział w Sesji Rady Gminy Poczesna.

    z dnia: 2018-06-21
Sesja Rady Gminy odbywająca się w dniu 21.06.2018r.

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. poz. 130) nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. Art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Od nowej kadencji Rady Gminy transmisja obrad, o której mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, stanie się bezwzględnym obowiązkiem każdej gminy.

 

Podczas Sesji Rady Gminy odbywa się fotografowanie, filmowania i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci internet w celu transparentności działań Rady Gminy Poczesna. Biorąc udział w Sesji Rady Gminy, dana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie jej wizerunku, tym samym akceptuje warunki niniejszego regulaminu, zgodnego z prawem.

 

Udział w publicznej Sesji Rady Gminy”, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie Sesja Rady Gminy, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji tj. strona www.poczesna.pl, portal społecznościowy „facebook.com/strona.poczesna”, kanał „youtube” gazeta gminna „Spoiwo” w celu transparentności działań Gminy Poczesna.

 

UZASADNIENIE:

 

Wizerunek osoby fizycznej jest daną osobową w rozumieniu postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). administrator danych tj. Gmina Poczesna, posługując się wizerunkiem osoby fizycznej dopuszcza się przetwarzania danych osobowych. Rozpowszechnianie wizerunku regulowane jest przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zgodnie z nimi wymaga zgody osoby, o której wizerunek chodzi. Wobec tego obowiązek uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku wynika zarówno z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i z RODO. Wyjątkiem są sytuacje opisane w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a mianowicie zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:    

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,

3) osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Organizator wykonuje zdjęcia, na których wizerunek poszczególnych osób fizycznych jest jedynie szczegółem całości, wobec tego nie jest wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku ani zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Organizator imprezy jedynie w zakresie określonym ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody tych osób.

 

Podstawa prawna: 

Wójt Gminy Poczesna

Krzysztof Ujma