logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Remont DW 791

    z dnia: 2019-07-24
Planowane są ronda, nowe chodniki… Wszystko, by poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
DW791DW791
Dyskusja i praca nad rozpoczęciem remontu trwa od kilkunastu miesięcy. A na skutek działań gmin: Poczesna, Poraj, Kamienica Polska, została wykonana dokumentacja techniczna. W styczniu 2018 roku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, wpłynął wniosek na realizacje inwestycji drogowej dla zadania  pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 791 na odcinku od DK1 do DK 78 (Kolonia Poczesna – Zawiercie). Postępowanie administracyjne w powyżej sprawie zostało wszczęte przez Wojewodę Śląskiego w maju 2018 roku. Należy dodać, że zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jak czytamy na stronach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (https://www.zdw.katowice.pl/pl/9/1492094012/1532335071/160):
 „Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09GE/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1  Drogi Wojewódzkie.
Odcinek przewidziany do przebudowy rozpoczyna się na skrzyżowaniu z DK 1 w miejscowości Kolonia Poczesna, a kończy na skrzyżowaniu z DK 78 w Zawierciu, włącznie z ww. skrzyżowaniem. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie przepustowości sieci drogowej i poprawę dostępności dróg znajdujących się w sieci TEN-T. Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi w celu uzyskania parametru technicznego nośności – kategorii ruchu KR5 przy dopuszczalnym obciążeniu osi 115 kN/oś oraz klasy technicznej G, przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości drogi, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę/budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę obiektów mostowych, zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i budowę innych elementów wyposażenia pasa drogowego. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi miejscowe poszerzenie drogi i przebudowa istniejących skrzyżowań, co usprawni ruch komunikacyjny.”
Nim rozpoczęło się procedowanie w powyższej sprawie, to włodarze m.in.: gminy Poczesna, Poraja, Myszkowa, Kamienicy Polskiej, Koziegłów – z własnej inicjatywy – wystosowali pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko. W pismach  położono nacisk m.in. na fakt mówiący o tym jak bardzo potrzebna i konieczna jest powyższa inwestycja. Celem tych listów było także przyspieszenie wydanie odpowiednich decyzji, bez których nie mogła ruszyć procedura przetargowa. W przesłanych pismach włodarze gmin przedstawili m.in. jaki jest obecnie stan drogi, komu i czym on zagraża. Dowodzili także, jakie z remontu odcinka drogi, będą płynąć pozytywy oraz jak poprawi się bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych użytkowników drogi.
 Jak wynika z danych pochodzących z ZDW, przetarg na remont powyższego odcinaka został rozstrzygnięty w połowie czerwca tego roku.
Z dokumentacji wynika, że przebudowa DW 791 ma zostać zakończona do stycznia 2022 roku. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie i zgodnie z planem, to na terenie gminy Poczesna – w ramach opisywanej inwestycji – pojawią się dwa ronda (ul. Cicha, Górnicza i ul.Przemysłowa; drugie – przy wjeździe do miejscowości Osiny i Kamienicy Polskiej). Zostanie zbudowany chodnik (po 2 kilometry z każdej strony drogi). Będzie także wyremontowana droga i położona nowa nakładka asfaltowa. Teren zostanie odwodniony, a wzdłuż drogi pojawi się oświetlenie.
Aneta Nawrot
 
DW791DW791
DW791DW791
DW791
DW791