logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Roczne podsumowanie

    z dnia: 2021-01-27
z działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Członków ich Rodzin przy Urzędzie Gminy w Poczesnej za rok 2020.

 

Punkt Konsultacyjny działa przy Urzędzie Gminy w Poczesnej. Celem działalności Punktu jest realizowanie zadań  własnych Gminy Poczesna wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie:

- możliwości kierowania na leczenie i leczenia osób uzależnionych od alkoholu,

- motywowania osób do podjęcia leczenia, 

- pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

- kierowanie na leczenie osób współuzależnionych do grup samopomocowych i dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Punkt Konsultacyjny świadczy pomoc terapeutyczną w każdą środę w godzinach od 16.00 do 19.00. Pomoc terapeutyczna świadczona jest przez certyfikowanego specjalistę  psychoterapii uzależnień. 

W roku 2020 specjalista psychoterapii uzależnień  udzielił 183 porady.  Od dn. 22.04.2020 do dn. 12.08.2020 udzielał teleporad  z powodu trwającej epidemii koronawirusa.  Od dn. 19.08.2020 ponownie  powrócono do spotkań terapeutycznych w nowej siedzibie Punktu Konsultacyjnego we Wrzosowej. 

Porady  udzielane w Punkcie Konsultacyjnym dotyczyły motywacji do podjęcia leczenia osób kierowanych przez Gminną Komisję d s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Terapeuta  przedstawiał  możliwości form leczenia terapeutycznego, przedstawiał cele terapii, udzielał informacji  o jej przebiegu. Formy leczenia były dostosowywane do indywidualnych  możliwości klienta. Na wyraźne życzenie klienta  pomagał w umieszczeniu w oddziałach stacjonarnych terapii i  na oddziałach leczenia zespołów abstynencyjnych. 

Do Punktu Konsultacyjnego uczęszczali klienci mający zobowiązanie  Sądu o leczenie przymusowe. Celem tych spotkań było zdobycie wiedzy nt. uzależnienia od alkoholu, rozpoznanie destrukcji alkoholowej, motywowanie do wprowadzania zmian w różnych obszarach życia i wzmacnianie motywacji do utrzymywania abstynencji. Ważnym obszarem pracy z klientami Punktu Konsultacyjnego była praca nad  konstruktywnym radzeniem sobie z przeżywanymi emocjami i poczuciem własnej wartości, jak również poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji życiowych i motywowanie do wprowadzania zmian w swoim życiu,

Osobom współuzależnionym, rodzinom wskazywał możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy terapeutycznej w specjalistycznych placówkach, wspierał  w radzeniu sobie z piciem najbliższych i radzeniu sobie w codziennym życiu. 

Do Punktu Konsultacyjnego zgłosiły się również osoby będące w kryzysie. Otrzymały wsparcie terapeutyczne i możliwości skorzystania z pomocy innych specjalistów. 

Działalność Punktu Konsultacyjnego spełnia swoje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rodzaj i zakres udzielanych porad zapewnia osobom uzależnionym od  alkoholu i ich rodzinom dostęp do profesjonalnej pomocy terapeutycznej.

Osoby zgłaszające się do Punktu Konsultacyjnego mają możliwość przedstawienia swoich spraw i problemów  w sposób anonimowy z zachowaniem i poszanowaniem intymności, uzyskują wsparcie i zrozumienie.

Halina Kunowska


 


 


 


 

zamieściła: an