logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poczesna!

    z dnia: 2009-12-23
Kolędowanie to obyczaj stary jak świat. I tak staropolską tradycją pragnę przybyć po raz trzeci do Państwa domów z kolędą. W ciągu tych trzech lat stworzyliśmy z Państwem dużą wspólnotę. Łączy nas odpowiedzialność za ważne , często strategiczne obszary życia społecznego i gospodarczego całej naszej gminy.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Poczesna!Szanowni Mieszkańcy Gminy Poczesna!
Nasz polski zwyczaj dzielenia się opłatkiem jest zatem tą szczególną okazją,
aby wyrazić w pełnej prostocie i szczerości prawdziwą głębię naszej misji dzielenia się dobrem.Wszystkie moje codzienne działania, procedury postępowania, tony zapisanych i przeczytanych dokumentów, niekończące się narady, spotkania
w takich dniach jak czas Świąt Bożego Narodzenia nabierają nowego wymiaru.
Praca wymaga od nas, pracowników urzędu wielkiej różnorodności podejmowanych działań i odpowiedzialności .Efekty tej pracy są już widoczne,
a dowód to liczne podziękowania i nagrody. 4 grudnia w Sali Kongresowej
w Warszawie miałem zaszczyt odebrać po raz drugi certyfikat Gminy Fair Play 2009, świadczący o tym, że Gmina Poczesna jest przyjazna inwestorom
i podmiotom gospodarczym, tutaj warto mieszkać i inwestować. Realizacja zadań gospodarczych , inwestycji, rozwój kultury, sportu, oświaty, współpraca
z organizacjami pozarządowymi, ilość pozyskiwanych środków zewnętrznych oraz opracowanie i udrożnienie nowych programów jest na wysokim poziomie. Na łamach miesięcznika „ Spoiwo” na bieżąco i rzetelnie przekazuję Państwu ww. informacje. Tylko rozmowa może rozwiać wszelkie wątpliwości, które zostały naruszone poprzez tzw." przydomowe wydawnictwa" , dlatego zapraszam na spotkania , które organizuję w poszczególnych sołectwach. Przepraszam za tych , którzy nie widzą potrzeby pracy na rzecz naszej Gminy Poczesna, naszej pięknej Ojczyzny. Jednocześnie jestem wdzięczny tym, którzy współpracują ze mną , samorządem naszej gminy. Dowodem jest nagroda dla Sołectwa Słowik za zajęcie III miejsca w Konkursie na najpiękniejszą wieś w Województwie Śląskim. W roku 2009 potrafiliśmy się wszyscy zintegrować i poznać w ramach cyklicznych spotkań wakacyjnych „ Lato w Poczesnej”. Pozyskaliśmy również dodatkowe fundusze na rozwój i modernizację naszych miejscowości w ramach działalności LGD „ Bractwo Kuźnic”. Realizacja poszczególnych projektów będzie się odbywać w 2010 roku.
Spoczywa na mnie wielka odpowiedzialność za przyszłość naszej gminy, ale ta odpowiedzialność spoczywa również na Radzie Gminy w Poczesnej. I w tym miejscu nie mogę oprzeć się szczerej woli skorzystania ze słów Ojca Świętego Jana Pawła II „ Proszę o odwagę dla odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby wpatrzeni w postać Ojca Augustyna, potrafili bronić każdego dobra, które służy Rzeczypospolitej „Niech ten fakt mówi do nas, mieszkańców Gminy Poczesna. Niech stanie się wezwaniem do jedności w budowaniu dobra, dla pomyślnej przyszłości gminy i wszystkich jej mieszkańców. Niech przywołuje do strzeżenia skarbca ponadczasowych wartości, aby korzystanie z wolności słowa było ku zbudowaniu , a nie ku burzeniu tego co już udało się nam wspólnie dokonać.

Poniżej przedstawiam Państwu inwestycje wykonane lub będące w trakcie realizacji za 2009 rok :

 • Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej
  nr 1057 S w miejscowości Wrzosowa .
 • Dostosowanie ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych
  i sanitarnych- w trakcie realizacji.
 • Remont budynku OSP we Wrzosowej.
 • Modernizacja stadionu oraz budowa boiska „ Orlik” w miejscowości Huta Stara B.
 • Remont budynku Urzędu Gminy w Poczesnej : archiwum i sanitariaty.
 • Remont dróg gminnych w Słowiku ul. Stacyjna, Podlaska, we Wrzosowej
  ul. Długa ( od ul. Sabinowskiej), w Bargłach ul. Świerkowa.
 • Udrożnienie i czyszczenie rowów na terenie: Brzeziny Nowe, Kolonia Borek, Zawodzie , Wrzosowa, Słowik , Bargły, Nierada, Michałów.
 • Bieżące remonty dróg gminnych na terenie całej gminy.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poczesna w ulicach: Handlowej, Wolności, Strażackiej, Stawowej i Bocianiej Górce.- w trakcie realizacji.
 • Modernizacja drogi transportu rolnego na terenie Huty Starej B.
 • Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na Wiejskie Centrum Kultury
  i Rekreacji w Bargłach.- w trakcie realizacji.
 • Remont Sali w OSP w Nieradzie.
 • Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Nieradzie.
 • Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Bargłach.
 • Zakup krzeseł dla świetlicy w OSP we Wrzosowej.
 • Zakup i montaż witaczy, tablic informacyjnych.
 • Zakup wiat przystankowych.
 • Remont komina na budynku OSP w Poczesnej.
 • Rozbiórka i wykonanie nowego komina oraz naprawa rynien spadowych
  w OSP Bargły.
 • Dobudowa wodociągu na ulicy Świerkowej w Bargłach.


Dla wszystkich placówek oświatowych pozyskaliśmy w 2009 roku środki finansowe, które przeznaczono na realizację następujących projektów:

 • Program „Lepsze jutro” –był realizowany od 1 grudnia 2008 do 31 sierpnia 2009r.
 • Program „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” - w Szkole Podstawowej w Poczesnej , który jest realizowany w okresie od 1.10.2008-31.12.2011r.( zakup pomocy dydaktycznych oraz na zajęcia dodatkowe).
 • Program Rządowy – monitoring wizyjny w szkołach .Do programu przystąpiły:
  • Zespół Szkół w Hucie Starej B i Zespół Szkół we Wrzosowej .
 • Program „Z mamą i tatą do szkolnego sukcesu”- program jest realizowany od października 2009r do końca czerwca 2010r. we wszystkich przedszkolach na terenie gminy.
 • Program Rządowy „Radosna Szkoła” – ( program dotyczy zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych). W 2009r. do programu przystąpiły dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Poczesnej i Zespół Szkół we Wrzosowej .
 • W roku szkolnym 2009/2010 realizujemy także programu „Uczeń na wsi”, który jest kierowany do uczniów niepełnosprawnych .
 • Projekt partnerski „Comenius”- realizatorem programu jest Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej.


INNE DZIAŁANIA W 2009 r :

 • Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania centrum miejscowości Wrzosowa.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda) w miejscowości Zawodzie na skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Długiej”.
 • Dokumentacja projektowa na modernizacje drogi transportu rolnego
  w miejscowości Wrzosowa .
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowa Wieś wraz z dobudową garderoby
  i części sanitarnej”.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont ośrodka zdrowia w miejscowości Wrzosowa”.
 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum administracyjno-handlowego w miejscowości Poczesna.
 • Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum miejscowości Słowik.
 • Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej i budowę chodnika w miejscowości Huta Stara A, Sobuczyna.
 • Opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach: Bargły, Nierada.

Zapraszam również na stronę internetową www.poczesna.pl , gdzie na bieżąco można śledzić wydarzenia związane z Gminą Poczesna.
Życzę wszystkim, aby nasze działania były podejmowane w duchu wzajemnego szacunku i w imię dobra, aby dobro mogło zawsze służyć drugiemu człowiekowi. Odpowiedzialność niech kieruje nas w stronę odważnych decyzji, mądrego spożytkowania wszystkich naszych możliwości i kompetencji.
Poszukiwania tego co okaże się trudniejsze, ale ostatecznie skuteczniejsze
i bardziej efektywne.
Jestem przekonany, że potrafimy wspólnie budować. W dialogu poszukiwać konsensusu, wzajemnej akceptacji. Najbliższe dni są dla naszej Gminy Poczesna bardzo ważne. Jesteśmy udziałowcem największej w historii naszej gminy pomocy unijnej tj. 20 milionów zł na budowę kanalizacji we Wrzosowej, Brzezinach Kolonii, Brzezinach Nowych , Sobuczynie.
Oby następny rok 2010 – rok tworzenia koncepcji i programów rozwojowych dla naszej gminy naznaczony był roztropnością i mądrością. Rokiem patrzenia
w przyszłość, a nie tylko na to co tu i teraz !
Niech święta Bożego Narodzenia będą dla nas wszystkich chwilą dobrej refleksji . Abyśmy w tej uroczystej i podniosłej scenie Świąt Bożego Narodzenia odkryli głębokie pragnienie pokoju, pokoju dla nas samych dla naszych bliskich
i wszystkich ludzi.
Wesołych Świąt dla wszystkich mieszkańców Gminy Poczesna ich rodzin, przyjaciół i gości, którzy będą nas w tych dniach odwiedzać.