logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Wójt Gminy Poczesna - po dwóch latach pracy.

    z dnia: 2009-02-08
Wójt Gminy Poczesna - po dwóch latach pracy.Wójt Gminy Poczesna - po dwóch latach pracy.
Szanowni Mieszkańcy gminy Poczesna!
Mamy za sobą dwa lata współpracy obecnej kadencji samorządu, podczas której mieliśmy do czynienia z różnymi wyzwaniami i zadaniami. Po raz drugi składam Państwu sprawozdanie z mojej działalności.
Kiedy dwa lata temu obejmowałem stanowisko Wójta Gminy Poczesna wiedziałem, że podejmuję się wykonywania ważnych decyzji, które w przyszłości zaważyć mogą na losie wszystkich mieszkańców gminy Poczesna, a także ich dzieci i wnuków. Stąd też ogromna odpowiedzialność i powaga tego stanowiska
. Rada Gminy także musi zdawać sobie sprawę z tego, że jej głos to tak naprawdę głos jej wyborców. To ogromny ciężar odpowiedzialności. Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować Radnym na czele z Przewodniczącą Rady, jak i sołtysom, mieszkańcom za dotychczasową współpracę.
Budżet gminy na rok 2009 został uchwalony 22 grudnia 2008 roku na XXII sesji Rady Gminy. Odpowiednie rozplanowanie budżetu pozwoli nam zrealizować najważniejsze projekty oraz zabezpieczyć się przed wypadkami wymagającymi pilnej interwencji. Niewątpliwie będę kontynuował politykę pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.
Znam dokładnie bolączki naszej małej Ojczyzny. Rozwiązanie problemów i zapewnienie potrzeb mieszkańców dla ich rozwoju jest moim nadrzędnym celem.
Ufam Państwu! Brak zaufania to działanie w próżni społecznej. Wierzę, że tak jak przez te minione dwa lata, tak i w roku 2009 mamy jeden wspólny cel - budowanie drogi do lepszej przyszłości gminy Poczesna.
Jak gmina zmienia się na lepsze? Poniżej przedstawiam dokonania za rok 2008 w poszczególnych dziedzinach.

Nagrody- gmina Poczesna została wyróżniona prestiżowym certyfikatem Gminy Fair Play 2008.Wyróżnienie oznacza, iż gmina posiada certyfikowaną lokalizację dla inwestycji. Celem konkursu było bowiem podnoszenie poziomu obsługi inwestycji w gminach, promocja inwestycji przyjaznych środowisku, realizacja projektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnoprawnych, a także wdrażanie wysokich standardów etycznych pracowników gminy. Z terenu województwa śląskiego prestiżową nagrodę otrzymały samorządy, miasto Częstochowa i Sosnowiec.
Galeria zdjęć
W 2008 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł na drogi transportu rolnego oraz 20 tys. zł na modernizację boisk sportowych. Podobne starania czynimy także w bieżącym roku o dofinansowanie gminnych inwestycji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i budżetu państwa takich jak:
 • drogi gminne,
 • boiska sportowe w tym „Orlik 2012” z programu rządowego.Gmina Poczesna wspólnie z gminami: Starcza, Kamienica Polska, Konopiska uzyskała dofinansowanie w wysokości 12 milionów zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Subregionu Północnego na zagospodarowanie. Dla gminy Poczesna część tych środków zostanie przeznaczona na przygotowanie terenów inwestycyjnych po poligonie wojskowym w Nieradzie.


Inwestycje - Ubiegły rok przyniósł realizację szeregu znaczących inwestycji, które były długo oczekiwane przez mieszkańców gminy. Wśród najistotniejszych zrealizowanych działań należy wymienić:
 • remont budynku Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Informacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej,
  • remont przedszkola w Poczesnej,
  • remont dachu w przedszkolu w Hucie Starej A,
 • remont przedszkola w Hucie Starej B - zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • remont świetlicy w Brzezinach i Bargłach,
 • remont budynku OSP we Wrzosowej, Poczesnej i Nieradzie.

Ponadto wykonano szereg opracowań w tym dokumentacji projektowych przyłączy sanitarnych dla gminy Poczesna. Dodatkowo warto zaznaczyć, iż w przeciągu roku wykonano na zamówienie gminy Poczesna szereg projektów budowlanych, instalacyjnych i studium wykonalności potrzebnych do realizacji zaplanowanych inwestycji.

Oświata - Ważnym działaniem dotyczącym oświaty w gminie Poczesna było przystąpienie do realizacji projektów, które mają służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy. Projekty te otrzymały wsparcie ze strony UE oraz fundusze na realizację działalności. Wśród licznych wniosków dofinansowanie uzyskały projekty:
 • „Lepsze jutro” na kwotę 139.680 zł. W ramach tego programu realizowane będą zajęcia w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej z języka angielskiego, przyrody, opieki psychologiczno-pedagogicznej, i uczniów klas I-III gimnazjum z języka angielskiego, opieki psychologiczno-pedagogicznej z elementami doradztwa zawodowego.
 • „Z mamą i tatą do szkolnego sukcesu” na kwotę 48.660 zł. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Będą prowadzone zajęcia w okresie od stycznia do października 2009 r. z języka obcego, nauki czytania, edukacji artystycznej, gimnastyki korekcyjnej.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Akademia Wszechstronności” na kwotę 90.357 złotych z czego 63.249 złotych pochodziło z dotacji. Programem w okresie od 20 października do 14 grudnia 2008r. objęte były dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzone były zajęcia z logopedii, elektrodowej stymulacji półkul mózgowych, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kompetencje uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • „Uczeń na wsi” na kwotę - 8.774 zł. Programem w okresie od 03.09.2007 do 30 06.2008 r. objęte były dzieci niepełnosprawne ze szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu gminy Poczesna. W ramach programu dofinansowano zakup podręczników, wyjazdy szkolne, obozy rehabilitacyjne, dostęp do Internetu. Program jest kontynuowany w roku bieżącym. Z ww. projektów korzystają wszystkie szkoły w gminie Poczesna.


Odrębnym tematem inwestycyjnym, ale bardzo ważnym w oświacie jest budowa szkoły w Poczesnej. Posiadamy pełną dokumentację techniczną i w 2009 roku rozpoczniemy prace budowlane.

Inwestycje drogowe - Drugi rok kadencji upłynął pod znakiem realizacji szeregu przedsięwziąć drogowych. Wykonano remont drogi:
 • na odcinku ul. Wierzbowej do ulicy Łąkowej w Poczesnej,
 • na ulicy Pustej w Bargłach aż do granicy z gminą Kamienica Polska.


Inwestycje te były od lat oczekiwane przez mieszkańców. Przystąpiliśmy do realizacji pierwszego etapu przebudowy układu komunikacyjnego
w Hucie Starej B:
 • wybudowany został chodnik pomiędzy Hutą Starą B a Wrzosową,
 • przebudowana została droga łącząca Sobuczynę z Młynkiem, wspólnie z Powiatem Częstochowskim.
Zmodernizowane zostały następujące drogi:
 • Zaniwie we Wrzosowej,
 • Kręta w Korwinowie,
 • Jaworowa w Słowiku,
 • Podgórska w Nowej Wsi,
 • Wesoła we Wrzosowej.


Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego została przygotowana dokumentacja techniczna na budowę chodnika od DK- 1 do granicy z gminą Konopiska, tj. przez Kolonię Poczesna, Bargły, Michałów, Nieradę.

Inwestycje zdrowotne - Najistotniejszym działaniem podjętym w służbie zdrowia dla mieszkańców gminy było uruchomienie programu badań, dotyczących skali oddziaływania składowiska odpadów w Sobuczynie na stan zdrowia ludności zamieszkałej w jego sąsiedztwie. Badania, prowadzone przez zespół pracowników z Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu polegają na określeniu ewentualnych różnic wynikających ze stanu zdrowia populacji mieszkającej w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów w porównaniu z grupą zamieszkałą w odpowiednim odda-leniu od wysypiska. Artykuł
Wyniki analizy znane będą w pierwszym kwartale 2009 roku. Są to pierwsze tego typu badania przeprowadzone w gminie Poczesna i oczekiwane przez społeczeństwo od kilkunastu lat. Obiekty Ośrodków Zdrowia są w złym stanie i w związku z powyższym wykonano:
 • projekt dostosowawczy Ośrodków Zdrowia w Poczesnej do standardów sanitarnych i medycznych. W Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek na dofinansowanie ww. inwestycji w wysokości 85% tj. 1 milion 364 tys. zł. Wiadomość z ostatniej chwili: kwotę taką gmina otrzymała w formie dotacji,
 • wykonano projekt techniczny wiejskiego ośrodka zdrowia w Nieradzie na działce gminnej przy Szkole Podstawowej,
 • w 2008 roku wykupione zostało 50% własności w działce i budynku od Starostwa Powiatowego w Częstochowie z przeznaczeniem na rozbudowę ośrodka Zdrowia we Wrzosowej.


Ochrona środowiska - Opracowany został Gminny Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami, w ramach którego przeprowadzana jest selektywna zbiórka odpadów, nieodpłatnie odbieranych od mieszkańców.
W ramach realizacji ww. programu gmina zorganizowała zbiórkę odpadów niebezpiecznych, tj. azbestu. Wprowadziliśmy program ograniczenia niskiej emisji, w ramach którego zostały wymienione kotły z dofinansowaniem gminy. 38 nowoczesnych ekologicznych kotłów zainstalowali mieszkańcy otrzymując od gminy po 1500 zł. Program będzie kontynuowany.

Sport - Przez cały 2008 rok trwały rozgrywki Sportowej Ligi Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Była to wspaniała promocja sportu oraz możliwość podniesienia zainteresowania kulturą fizyczną wśród uczniów poprzez międzyszkolną rywalizację. Ta inicjatywa wprowadzona w 2007 roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz dyrektorów szkół, wychowawców i nauczycieli wychowania fizycznego.

Ważnym sportowym wydarzeniem był Turniej Sołectw w piłkę nożną zorganizowany z okazji 40-lecia KS „Olimpia” w Hucie Starej B. Oczywiście wspaniałe sukcesy odnosili także nasi sportowcy pod okiem Henryka Pałasza - instruktora tenisa stołowego, Stanisława Markowskiego - trenera zawodników w warcabach, zawodników skupionych wokół KS „Olimpia”, gdzie niewątpliwie długoletnie zasługi ma Stefan Stachowiak. Cieszą mnie również sukcesy naszych sportowców w amatorskiej lidze siatkówki.

Bezpieczeństwo - Kluczowym aspektem w zakresie bezpieczeństwa w gminie było wybudowanie i oddanie do użytku Miasteczka Ruchu Drogowego. Inwestycja, która powstała we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach jest unikatowa w skali Powiatu Częstochowskiego i służyć ma poszerzeniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców gminy Poczesna i gmin ościennych. Artykuł

Sukcesem zakończyły się starania poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi DK-1 z drogami wojewódzkimi DW-904 w miejscowości Kolonia Poczesna. W miesiącu grudniu, po wielokrotnych interwencjach, rozpoczęto modernizację przejścia przez DK- 1 przy ulicy Kopalnianej w Nowej Wsi.

Kultura - Rok 2008 był bardzo aktywny w zakresie kultury w gminie Poczesna. Za pośrednictwem Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji udało się zorganizować szereg bardzo udanych imprez, mających tak gminny, jak i międzynarodowy charakter:
 • po raz pierwszy mieszkanki gminy Poczesna mogły spotkać się na zorganizowanym gminnym Dniu Kobiet,
 • gminne obchody święta 3 Maja,
 • gminne obchody Dnia Dziecka,
 • gminne obchody Dnia Edukacji,
 • gminne uroczystości z okazji 11 Listopada.

 • Ponadto wspólnie bawiono się przy okazji:
  • Pikniku Rodzinnego z Auchan,
  • na Sobótkach w Korwinowie,
  • zabaw lokalnych w Nieradzie i Hucie Starej B,
  • podczas obchodzonego jubileuszu 90-lecia OSP we Wrzosowej,
  • uroczystości zorganizowanej z okazji otwarcia:
   • Miasteczka Ruchu Drogowego,
   • budynku Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji
   • Gminnej Biblioteki Publicznej.
  Gminne Dożynki 2008

  Warto podkreślić, iż po raz pierwszy w tym roku w Poczesnej obchodzono gminne dożynki. W kalendarzu imprez na stałe wpisała się wigilia dla samorządowców oraz inne spotkania bożonarodzeniowe i środowiskowe. Ważnym kulturalnym wydarzeniem w gminie był VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Architektura mojego krajobrazu”. Wspaniała promocja kultury gminy odbywała się przy udziale gminnych zespołów folklorystycznych „Tęcza” i „Wrzosowianie”, które wzięły udział w XI Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych „Z daleka i bliska”. Ponadto dużym sukcesem dla gminy było I miejsce „Wrzosowian” w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów działających przy OSP w Polanicy Zdroju.

  Komunikacja publiczna - W 2008 roku osiągnięto kompromis z miastem Częstochowa oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Częstochowie. Podpisano umowę, która zakłada utrzymanie współpracy z MPK. Funkcjonujący rozkład jazdy zadawala Mieszkańców i jest wynikiem optymalnych możliwości finansowych gminy Poczesna, potrzeb mieszkańców oraz wymagań przewoźnika.

  Należy nadmienić, że Gmina Poczesna jest jedyną gminą w Powiecie Częstochowskim, gdzie funkcjonuje tak rozbudowana komunikacja miejska. Należymy do najbardziej skomunikowanych gmin wiejskich w Województwie Śląskim. Rocznie przeznaczamy na to kwotę 2 milionów złotych.

  Współpraca - Inicjatywa, którą podjąłem w 2007 roku przynosi efekty. W 2008 roku sąd zarejestrował działalność Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”. Stowarzyszenie to, które ma funkcjonować zgodnie z założeniem unijnego projektu Leader + skupia prócz Poczesnej również Kamienicę Polską, Starczę, Konopiska oraz Boronów. Celem LGD jest oddolne aktywizowanie a także stymulacja rozwoju każdej ze stowarzyszonych gmin. Wspólnie będziemy ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na inicjatywy społeczne w obszarze pięciu gmin w wysokości około 5 milionów zł. Siedziba Stowarzyszenia „Bractwo Kuźnic” znajduje się w Urzędzie Gminy Poczesna.

  Rok 2008 wyraźnie pokazał ożywienie we współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi, tj. Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Kołami Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klubami Sportowymi oraz stowarzyszeniami.

  Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Poczesna!

  Możliwość podejmowania decyzji to niezwykły przywilej, ale przede wszystkim odpowiedzialność za drugiego człowieka. Przedstawione sprawozdanie ujmuje jedne z najważniejszych zrealizowanych zadań. Na bieżąco wykonywane były zgłaszane wnioski przez Radnych, Sołtysów i mieszkańców. Owoce pracy za rok 2008 budzą refleksje. Wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia w naszej małej Ojczyźnie.

  Pamiętajmy też, że oprócz zabezpieczenia finansowego musimy mieć jeszcze czas, który niejednokrotnie podyktowany jest wymogami aktów prawnych na realizację zadań, które chcę dla naszej gminy wykonać. Zmiany, jakie dokonały się od 2007 roku są widoczne, ale to jeszcze za mało by dorównać wyższym standardom życia.

  W 2009 roku chciałbym Państwu życzyć wielu chwil i powodów do dumy z faktu bycia mieszkańcem gminy Poczesna. Dziękuję za wsparcie, wszelkiego rodzaju gesty życzliwości i wyrozumiałości. Pragnę Państwu zadeklarować, że moja praca ukierunkowana jest ku zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, nauki, kultury, rozwoju i dobrego spokojnego życia. Gmina Poczesna niech będzie przyjazna wszystkim, którzy chcą tu żyć, pracować, uczyć się, inwestować i planować przyszłość.