logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

XLIII Sesję Rady Gminy w Poczesnej

    z dnia: 2010-09-17
Działając na podstawie art.20 ust. l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 września 2010 roku (środa) o godz. 13.00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna XLIII Sesję Rady Gminy w Poczesnej z następującym porządkiem obrad :
 • Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady, XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy oraz XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami.
 • Informacja Wójta Gminy z pracy między sesjami.
 • Informacja Wójta Gminy na temat wykonanych inwestycji.
 • Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 r.
 • Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2010/2011.
 • Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy miejscowości Nowa Wieś.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. „Bądź najlepszym -wsparcie rozwoju uczniów z gminy Poczesna" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Poczesna.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054 S Częstochowa - Nierada - Rudnik Mały na odcinku od skrzyżowania z DP 1056 S w m. Młynek do skrzyżowania z DW 904 w m. Nierada, gmina Poczesna".
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzeziny-Osiedle".
 • Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzeziny - rekreacja".
 • Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosowa - Porąbka".
 • Wnioski i zapytania.
 • Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia.
Materiały do punktu 13 zostaną doręczone do dnia 22.09.2010 roku (środa).


Załącznik - BIP