logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

XXXVIII Sesję Rady Gminy Poczesna

    z dnia: 2022-06-15
Z w o ł u j ę na dzień 28 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna XXXVIII Sesję Rady Gminy Poczesna
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja o organizacji roku szkolnego 2022/2023.
7. Sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta, debata.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
11. Odczytanie 2 opinii RIO:
- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.
12. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2029.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 268/XXXVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia
29 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna na rok szkolny 2022/2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Sobuczyna i Brzeziny Nowe.
20. Wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na wnioski.
22. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady
Iwona Choła

Czytaj dalej >> BIP