logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

21 maja - Europejski Dzień Obszarów Natura 2000

    z dnia: 2021-05-21
Mamy się czym pochwalić!
natura2000natura2000
Obszar Natura 2000 Poczesna k. Częstochowy (PLH240030) –
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Poczesna koło Częstochowy PLH240030 został wyznaczony   w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.  Ostoja Poczesna koło Częstochowy została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (Decyzja Komisji 2011/64/UE z 10 stycznia 2011r.). Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Poczesna koło Częstochowy został wyznaczony dla ochrony siedliska przyrodniczego: - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (kod: 6410). Powierzchnia obszaru to 39,17 ha.       Obszar obejmuje rozległy kompleks łąkowo-leśny na terenach po dawnej eksploatacji rud żelaza. Szatę roślinną tworzą duże powierzchnie łąk z rzędów Arrhenatheretalia, Molinietalia, zbiorowisk szuwarowych oraz różnej wielkości  słabo wykształcone zagajniki z młodym drzewostanem osikowym i brzozowym, nawiązujące warunkami siedliskowymi i składem florystycznym do lasów łęgowych  i grądów. Do najwartościowszych przyrodniczo należą fitocenozy z rzędu Molinietalia, a szczególnie ze związku Molinion - łąki trzęślicowe z zespołu Molinietum caeruleae.   
28 czerwca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ustanowił plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Poczesna koło Częstochowy.  W 2018r. były prowadzone działania ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 wraz z monitoringiem na siedliskach nieleśnych.
Alicja  Mazur, fot. Alicja Mazur
 zam. an
 
natura2000natura2000
natura2000natura2000
natura2000natura2000
natura2000natura2000
natura2000natura2000
natura2000natura2000
natura2000
natura2000
natura2000
natura2000
natura2000
natura2000