logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Drogie Dzieci,

    z dnia: 2024-02-27
Szanowni Rodzice/Opiekunowie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie - wszak pamięć, zwyczaje i Kultura są naszym największym dobrem.
Powiatowy Konkurs Plastyczny MOJA WIELKANOC
REGULAMIN KONKURSU:
Organizator:
- Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej,
- Pracownia Plastyczna GCKIiR w Poczesnej.
Patronat:
Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma.
Temat konkursu:
Próba plastycznego przedstawienia tradycji związanych z Wielkanocą przez zilustrowanie jej dowolną techniką plastyczną (płaską).
Cele konkursu:
• uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kultywowanie tradycji,
• propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi,
• rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
• pobudzenie dziecięcej wyobraźni,
• ocalenie od zapomnienia dziedzictwa dorobku kulturowego.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkola,
II grupa – klasy I - III szkoły podstawowej,
III grupa – klasy IV - VII szkoły podstawowej,
IV grupa – klasy VII - VIII szkoły podstawowej.
2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną.
3. Wszystkie prace powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym dane:
imię i nazwisko autora, klasa, adres zamieszkania i nazwę szkoły, którą reprezentuje oraz telefon kontaktowy opiekuna/szkoły oraz zgodę RODO (do pobrania z www.kulturapoczesna.pl).
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice plastycznej - „płaskiej”. Dopuszczalne formaty prac - A4, A3.
5. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym zniszczenie.
6. Przyznane zostaną miejsca: pierwsze, drugie i trzecie.
7. Termin nadsyłania prac: 14.03.2024 r. (CZWARTEK)
na adres:
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna, tel. 34 327 40 78, 666 83 81 86, w godzinach od 7.00 do 18.00 (prace można również zostawić w Bibliotece Gminnej).
8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów.
9. O terminie i sposobie ogłoszenia wyników konkursu, poinformujemy na naszym fanpage Facebook/Kultura Poczesna
Uwagi końcowe:
Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie powiadamia powtórnie o terminie podsumowania konkursu i wręczenia nagród. Nagrody i dyplomy można odebrać w terminie 7 dni od daty podsumowania konkursu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu - Janusz Koniecki tel. 34 327 40 78
Pełni Kultury! - Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Koordynator konkursu - Janusz Koniecki
zam. an