logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Informacja

    z dnia: 2021-05-11
o Sesji Rady Gminy Poczesna. Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 późn. zm.)
                                                z   w   o   ł   u   j   ę
na dzień 25 maja  2021 roku (wtorek) o godz. 1400
w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna
XXV Sesję Rady Gminy Poczesna
z następującym porządkiem obrad:
 1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 4.  Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej  za 2020 rok               oraz informacja o planie działania na 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej  za 2020 rok oraz informacja o planie działania na 2021 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
  za 2020 rok i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2020 rok oraz informacja o planie działania na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 193/XXII/12 Rady Gminy Poczesna z dnia                    29 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Korwinów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Poczesna za rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich                                             w publicznym transporcie zbiorowym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Poczesna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lutego 2021 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2021 roku.
 23. Wolne wnioski.
 24. Odpowiedzi na wnioski.
 25. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                                                                      Przewodnicząca Rady
 
                                                                                                                Iwona Choła
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym proszę
o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia.

zam. an