logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Informacja

    z dnia: 2023-10-16
o Sesji Rady Gminy Poczesna. z   w   o   ł   u   j   ę
na dzień  26  października  2023 roku (czwartek) o godz.1400
w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna
LV Sesję Rady Gminy Poczesna
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2023-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 331/XLVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słowiku  wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku.
 2. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Poczesna.
 1. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego na lata 2023-2025 dla Gminnego Zespołu Ośrodków  Zdrowia w Poczesnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w miejscowościach Młynek i Sobuczyna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski.
 7. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca Rady
Iwona Choła


zam. an