logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Informacja o Sesji Rady Gminy

    z dnia: 2019-12-06
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) z w o ł u j ę na dzień 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00.

XIII Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XI, XII Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020 – 2029.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2020.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2020 rok.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny-Kolonia.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna.

 20. Wolne wnioski.

 21. Odpowiedzi na wnioski.

 22. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Iwona Choła


zam. an