logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY POCZESNA

    z dnia: 2020-12-10
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) z w o ł u j ę

na dzień 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 14 00

w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna

XXII Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021 – 2029.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2021.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 112/XIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na rok 2021.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności części nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Poczesna na rzecz Powiatu Częstochowskiego.

 18. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poczesna.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.

 20. Wolne wnioski.

 21. Odpowiedzi na wnioski.

 22. Zakończenie obrad.

W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy Poczesna proszę osoby zainteresowane o nieprzychodzenie na sesję, lecz oglądanie jej przebiegu w Internecie pod adresem : http://poczesna.pl/sesja

Przewodnicząca Rady

Iwona Choła

 

zamieściła: an