logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Kiedy Bargły

    z dnia: 2021-04-23
były gminą.
bargly-historiabargly-historia
Każde sołectwo naszej gminy ma swoją ciekawą historię. Pochłonięci obowiązkami dnia codziennego – najczęściej - nie zastanawiamy się nad historią, nad powstaniem i dziejami naszej małej ojczyzny. Ze strony internetowej https://www.genealodzy.czestochowa.pl, można dowiedzieć się o wielu niezwykle interesujących faktach z historii. Np. z historii miejscowości i sołectwa Bargły.
Jak podaje Małgorzata Jaroszek w publikacji pt.: „BARGŁY - Dzieje miejscowości do II Wojny Światowej” na wspomnianej stronie:  https://www.genealodzy.czestochowa.pl/forum/forum-ogolne/7795-bargly-historia-wsi-wykaz-mieszkancow: […] Bargły w XVII stuleciu były wsią w starostwie olsztyńskim, w powiecie lelowskim przynależną do parafii w Poczesnej. Zanim jednak powstała parafia w Poczesnej (1606 r.), tereny , na których rozwinęły się dzisiejsze Bargły, należały do parafii Zrębice w dekanacie lelowskim diecezji krakowskiej. W księgach parafialnych parafii Poczesna Bargły odnotowane zostały dopiero w 1631 roku, ale początki miejscowości mogą sięgać lat wcześniejszych. […]
Autorka w swojej pracy odnosi się również do nazwy miejscowości i jej powstanie tłumaczy w sposób następujący: […] Nazwa BARGŁY przypuszczalnie pochodzi od staropolskiego słowa "bargiel". Bargiel to dawna nazwa ptaka, który występował na tych terenach i obecnie jeszcze dość często jest spotykany, znany bardziej jako kowalik. Według opowieści przekazywanych przez mieszkańców wsi, miejscowość wzięła swą nazwę od właściciela wioski; niejaki Bargieł rozpoczął na tym terenie wydobywanie rudy żelaza.[…]
Na tej samej stronie internetowej pod tekstem Małgorzaty Jaroszek znajdujemy inne wytłumaczenia powstania nazwy miejscowości: […] Bargły powstały z słowa Bergl.  Oznacza i wiąż się z Hutnictwem. Oznacza zgrubienie w odlewie ARMATY.  Koniec zgrubiony w pierścień. […]
Obecnie Bargły – administracyjnie – znajdują się w województwie śląskim i należą do gminy Poczesna. Ale nie zawsze tak było: […] Tereny, na których założono wioskę od początku państwowości polskiej należały do Małopolski. W XIV-XV wieku były ziemiami powiatu lelowskiego należącego do województwa krakowskiego. Dekanat lelowski prawie w całości pokrywał się z obszarem powiatu lelowskiego należącego do województwa krakowskiego. Układ ten przetrwał aż do końca I Rzeczpospolitej.[…] – pisze tamże Małgorzata Jaroszek. – […] W 1807 r. cały region lelowski znalazł się w Księstwie Warszawskim. Wieś Bargły weszła w skład powiatu częstochowskiego w departamencie kaliskim, ze stolicą w Kaliszu. Po kongresie wiedeńskim (1815) ziemie przeszły pod panowanie Cesarstwa Rosyjskiego jako Królestwo Polskie. Po 1866 r. Bargły znalazły się w nowo utworzonym powiecie częstochowskim w ramach guberni piotrkowskiej.[…]


***

                W artykule „BARGŁY - Dzieje miejscowości do II Wojny Światowej”, autorka przypomina o postanowieniu władz carskich z 8 kwietnia 1867 r.: […] gmina Poczesna przestała istnieć, rozdzielono ją na dwie gminy - gminę Bargły i gminę Kamienica Polska. Interesująca nas miejscowość Bargły stała się gminą od kwietnia 1867 roku i stan ten utrzymywał się 9 lat - do roku 1876. W skład nowo powstałej gminy Bargły weszły następujące miejscowości: folwark Adamów, Bargły, folwark Borek, Dębowiec, folwark Lepisz, Michałów, folwark Młynek, Poczesna, folwark Karolina, Wanaty, Osiny, młyn Zawada i tartak Zawisna. Nieradę, Łaziec i Wąsosz, które wcześniej wchodziły w skład gminy Poczesna, włączono do gminy Rększowice. […] – I dalej autorka wyjaśnia, że: - […]
Posiada (gmina Bargły – przyp. red) urząd gminny. W 1827 r. miała 23 domy i 111 mieszkańców, obecnie ma 32 domy. Gmina Bargły należy do sądu gm. okręgu V w Kamienicy Polskiej. Stacja pocztowa w Częstochowie, odległa od Częstochowy wiorst 12. W gminie znajduje się browar, piec wapienny, młyn wodny z tartakiem, lud. 2216. […] Wójtem nowo powstałej gminy Bargły został Szymon Miękina, który wcześniej pełnił obowiązki wójta w gminie Poczesna. Na zastępcę wójta w miejsce dotychczasowego Jabna Jabłońskiego, jednogłośnie (126 głosów) wybrano Kacpra Grucę - gospodarza, włościanina ze wsi Bargły. Funkcję pisarza gminy pełnił Ignacy Kozłowski, a funkcję sołtysa - Jan Grochowina. Siedziba władz gminy Bargły znajdowała się w Poczesnej, w nowo wybudowanym na ten cel domu. Mieściła się w nim sala posiedzeń, kancelaria, izba dla przyjmowanych interesantów, dwie izby na areszt oraz dwuizbowe mieszkanie pisarza. […]
Roczna pensja wójta gminy w tym czasie wynosiła 180 rubli, tyle samo otrzymywał pisarz gminy. Ławnicy, którymi byli: Wojciech Rakowski, Marcin Sitek, Antoni Krupiński, otrzymywali 19 rubli i 49 kopiejek rocznie. Sołtysi oprócz wynagrodzenia zwolnieni byli od wszelkich podatków i powinności gruntowych. Wójtowi, sekretarzowi i ławnikom oprócz pensji nie przysługiwały inne ulgi. […]
W tamtych czasach w Bargłach funkcjonowała szkoła, w której uczył Stanisław Szczutkowski. Obecnie w jej odnowionym i przebudowanym budynku mieści się Świetlica Wiejska.
Bargły gminą były przez 10 lat: […] Po dziewięciu latach funkcjonowania 13 lutego 1876 r. samodzielna gmina Bargły z siedzibą w Poczesnej ze względu na oszczędności została zniesiona, a wszystkie miejscowości wchodzące w jej skład znalazły się w granicach sąsiedniej gminy Kamienica Polska. W aktach zespołu: Akta gminy Kamienica Polska w zachowanej księdze protokołów zebrań gminnych z lat 1876-1882 znajduje się zapis: Wypełniając ukaz Naczelnika Powiatu Częstochowskiego z dnia 29.01.1876 r. za numerem 1172, zebranym mieszkańcom gmin: Bargły oraz Kamienica Polska na wspólnym zebraniu gminnym w dniu 1/13.02.1876 r. wójt gminy Bargły i wójt gminy Kamienica Polska przedstawili, że w celu uniknięcia zbędnych kosztów na utrzymanie zarówno członków Sądu Gminnego jak i Zarządu Gminy , ludność gminy Bargły i gminy Kamienica Polska połączą się w jedną gminę, a zebranie zdecyduje, która z tych dwóch gmin będzie siedzibą. Większością głosów (192 osoby za, 142 przeciw) zdecydowano, że siedzibą połączonych gmin będzie Kamienica Polska. Wszystkie miejscowości należące do gminy Bargły włączono do gminy Kamienica Polska. Wójtem połączonych gmin został Franciszek Kuśnierczyk, po nim wójtem był Ludwik Cianciara; następnie Józef Bartnik - mieszkaniec wsi Bargły. Funkcję tę pełnił przez trzy lata. 2 stycznia 1922 r. poprosił o zwolnienie z funkcji. Obowiązki wójta powierzono sołtysowi Poczesnej Romanowi Krokowi. […]


opracowała: Aneta Nawrot,
na podstawie fragmentu tekstu autorstwa Małgorzaty Jaroszek pt: „BARGŁY - Dzieje miejscowości do II Wojny Światowej”, zamieszczonego na https://www.genealodzy.czestochowa.pl/forum/forum-ogolne/7795-bargly-historia-wsi-wykaz-mieszkancow - na dzień 21 kwietnia 2021.
Zdjęcia własność - Izba Pamięci -  świetlica w Bargłach.
 
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historiabargly-historia
bargly-historia
bargly-historia
bargly-historia
bargly-historia
bargly-historia
bargly-historia
bargly-historia
bargly-historia
bargly-historia
bargly-historia
bargly-historia
bargly-historia
bargly-historia