logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Uwaga, dziki!

    z dnia: 2021-06-25
W związku z ogólnopolskim – a także gminy Poczesna - problemem zwiększonej liczby dzików i wiążącym się z tym zagrożeniem dla mieszkańców, Samorząd Gminy Poczesna podjął odpowiednie działania.
dzikdzik
Działalność człowieka i rozrastanie się miast i wsi powodują zmniejszanie przestrzeni dostępnej dla życia dzikich zwierząt. Coraz częstsze są zgłoszenia od mieszkańców o pojawianiu się watach dzików w pobliżu ludzkich siedzib. Nie dziwi już widok lochy przeprowadzającej swoje młode przez ulicę w dużym mieście, czy buchtujących dzików na prywatnych posesjach. Problem nie jest zjawiskiem lokalnym, lecz ogólnopolskim.
W związku z rosnąca liczbą zgłoszeń tego problemu od mieszkańców Naszej Gminy Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, zwrócił się do Starosty Częstochowskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na tzw. odstrzał redukcyjny dzików bytujących na terenie Gminy Poczesna, stwarzających zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów i miejsc użyteczności publicznej.
Starosta w trakcie postępowania administracyjnego ustalił w oparciu o dołączoną do wniosku dokumentację, również fotograficzną oraz o informacje przekazywane przez mieszkańców coraz częściej zgłaszających problem i proszących o interwencję w obawie o zdrowie i życie swoje i swoich bliskich a także o swoje mienie. W rezultacie została wydana przez starostę decyzja, w której m.in. czytamy: „ […] dziki niszczą ogrodzenia posesji, docierają na tereny mieszkaniowe, przemieszczają się po drogach publicznych stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym i pieszym. Pojawiają się również na przystankach autobusowych, osiedlach mieszkaniowych, terenie rekreacyjnym wokół zalewu stanowiąc zagrożenie.
Na jej mocy - w granicach administracyjnych Gminy Poczesna – jest pozwolenie na odstrzał redukcyjny dzików w ilości 50 sztuk.
Warunki odstrzału zostały uzgodnione z Polskim Związkiem Łowieckim – Zarząd Okręgowy w Częstochowie. Do jego wykonania wyznaczone zostaną wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowań zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim.
O terminie i sposobie przeprowadzenia odstrzału poinformowani zostaną Radni Gminy Poczesna oraz Sołtysi. Informacja ukaże się na stronach internetowych Urzędu Gminy Poczesna, gdzie sprawę monitoruje inspektor Aleksandra Warzech (tel. 34 3274 166): - Miejmy nadzieję, że wspólnym staraniem nas wszystkich uda się zminimalizować skalę problemu, abyśmy czuli się bezpiecznie na własnych podwórkach, a zwierzęta powróciły do miejsc ich naturalnego bytowania – wyjaśnia pracownik merytoryczny Urzędu Gminy Poczesna. - Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich proszę pamiętać, że dzikich zwierząt nie należy dokarmiać, ani pozostawiać resztek jedzenia na wolnym powietrzu. Zwierzęta te, zwłaszcza w obecności młodych, potrafią być agresywne i poważnie zagrozić zdrowiu i życiu. Zachowania te jednak są zrozumiałe – niejednokrotnie instynktownie starają się one bronić swoich młodych lub czują się osaczone.
 
Aleksandra Warzecha, an


zam.an,