logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów

    z dnia: 2021-11-26
oraz Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie.
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
.
25 listopada do Urzędu Gminy w Poczesnej na zaproszenie Krzysztofa Ujma Wójta Gminy Poczesna  przybyli z roboczą wizytą;  Pan Dariusz Starzycki Wicemarszałek Województwa Śląskiego , Pani Beata Kocik Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego , Pani Jolanta Prażuch Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Pan Adam Morzyk członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, pracownicy Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie pani Magdalena Wrońska i Konrad Sawicki, prezes Stowarzyszenia  Wspólnie  dla Rozwoju Huty Starej A Kazimierz Cierpiał, prezes Stowarzyszenia Eko Poczesna Marek Morzyk.
Ponadto na spotkanie przybyli : radni Rady Gminy Poczesna, Sołtysi, Zastępca Wójta  Andrzej Lech,  inspektor ds. ochrony środowiska Alicja Mazur.
Tematem przewodnim było omówienie funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz składowiska odpadów w Sobuczynie. Najistotniejszym celem jest wypracowanie stanowiska by z tytułu istnienia na terenie Gminy Poczesna Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego nie było uciążliwości dla mieszkańców Gminy Poczesna.
Wójt Gminy Poczesna omówił ostatnio podjęte uchwały przez Radę Gminy Poczesna a mające duże znaczenie dla ograniczenia oddziaływania Instalacji w Sobuczynie na środowisko.
Najistotniejsze uchwały w których jest mowa o ograniczeniu terenów związanych z funkcjonowaniem składowiska odpadów to: uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna” oraz uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych. Decyzje te ograniczą funkcjonowanie składowiska w zakresie już zajmowanego terenu.  
Następnie w lipcu br Rada Gminy Poczesna podjęła uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego planowanej inwestycji polegającej na „ Budowie sortowni odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz z produkcją paliwa  RDF” na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie- o której także mówił Wójt zaznaczając , że jest  to negatywne stanowisko dla tej inwestycji.   
Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma omówił, także  wystąpienie Gminy Poczesna do Wojewody Śląskiego o udzielenie pomocy dotyczącej zmiany przepisów prawa w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska określającej wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz     wsparcia   Gminy Poczesna  w zakresie możliwości pozostawienia w Samorządzie Gminy Poczesna środków pochodzących z tytułu korzystania ze środowiska za składowanie odpadów na terenie składowiska odpadów w Sobuczynie. Zastępca Wójta poinformował o planowanych i realizowanych działaniach na terenie  składowiska  w Sobuczynie.
Głos w dyskusji zabierali również: prezesi stowarzyszeń Kazimierz Cierpiał, Marek Morzyk .  Prezesi stowarzyszeń  wyrazili negatywne stanowisko na temat funkcjonowania i oddziaływania składowiska  ze szczególnym akcentem na zdrowie mieszkańców gminy  i utracie wartości nieruchomości położonych w sąsiedztwie składowiska.

 Renata Smędzik

 
 
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadówWizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów
Wizyta w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów